Vaalipiirilautakunnan pj. toivoo tarkkuutta sekä äänestäjiltä että toimitsijoilta

Epäselvät numerot aiheuttavat päänvaivaa ääntenlaskijoille. Virheitäkin voi tulla, sillä toimitsijat tekevät pitkää päivää ja kiire painaa päälle.

vaalit
Ovdajienasteapmi Anáris 8.4.2015
Vesa Toppari / Yle

Kaikki Satakunnan vaalipiirissä annetut ennakkoäänet on viety Porin poliisiasemalle, jossa kuorien avaaminen aloitetaan sunnuntaina kello 9. Tässä tehtävässä on oma toimitsijaryhmä.

Ennakkoäänien varsinainen laskeminen alkaa sunnuntaina kello 13. Laskentaa varten poliisilaitoksen jumppasalissa on 13-15 pöytäryhmää. Kullakin pöytäryhmällä on 5-7 toimitsijaa. Monet toimitsijoista ovat olleet vaaliavustajina jo useiden vaalien ajan.

- Iso kunnioitus heitä kohtaan. Tottakai myös uusia toimitsijoita olisi hieno saada mukaan, sanoo Satakunnan vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Pertti Rajala.

Huolellisuus takaa oikean tuloksen

Rajalan mukaan vaalitulokseen voi luottaa, vaikka myös vääriä kirjauksia voi tulla. Ennakkoääniä ei kuitenkaan tarkisteta, mikäli siihen ei ilmaannu jotain ihan erityistä syytä. Varsinaisen äänestyspäivän äänet lasketaan äänestyspaikalla. Sieltä äänilipukkeet toimitetaan Poriin, jossa niille tehdään vielä tarkistuslaskenta.

Vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Pertti Rajala toivoo toimitsijoilta huolellisuutta ja malttia, vaikka paineet nopeasta aikataulusta ovatkin olemassa.

– Tämä ei ole kuitenkaan mikään kilpajuoksu, Rajala muistuttaa.

Rauhallisuutta myös koppiin

Rajala toivoo huolellisuutta myös äänestäjiltä. Hän korostaa selkeiden numeroiden merkitystä ja sanoo, että numero seitsemään kannattaa laittaa poikkiviiva väärinkäsitysten välttämiseksi.

Tärkeää on myös huolehtia siitä, että ottaa toimitsijalta vain yhden äänestyslapun. Jos toimitsija on epähuomiossa antanut kaksi äänestyslappua päällekkäin, menee leima tyhjään lappuun ja ääni menee hukkaan.