Häkkänen oikeistolaisin, Vartia liberaalein uusi kansanedustaja – Katso, mihin edustajasi sijoittuu nelikentällä

Vaalikonevastauksiin perustuva nelikenttä näyttää, millaiset arvot uusilla kansanedustajilla on. Vastaustensa perusteella vasemmistolaisin kansanedustaja on vasemmistoliiton Katja Hänninen Oulun vaalipiiristä. Konservatiivisimmat vastaukset on puolestaan antanut perussuomalaisten Mika Niikko Uudeltamaalta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Grafiikan avulla voi tarkastella, miten vasemmistolaisia tai oikeistolaisia uudet kansanedustajat ovat, ja ovatko heidän arvonsa konservatiivisia vai liberaaleja. Vastaukset perustuvat ehdokkaiden Ylen vaalikoneessa antamiin vastauksiin. Jokainen piste kuvaajassa edustaa yhtä kansanedustajaa. Edustajan nimi tulee esiin, kun hiiriosoittimen vie pisteen päälle.

Vaaka-akselilla kuvataan kansanedustajien sijoittumista vasemmistoon ja oikeistoon. Vasemmistolaisin ehdokas on vasemmistoliiton Katja Hänninen Oulun vaalipiiristä ja oikeistolaisin Antti Häkkänen Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

Pystyakselilla taas näkyy konservatiivi-liberaali-jaottelu. Liberaaleimmat vastaukset on antanut vihreiden Antero Vartia Helsingin vaalipiiristä, kun taas konservatiivisimpia kantoja edustaa perussuomalaisten Mika Niikko Uudenmaan vaalipiiristä.

Kuvaajan yläkulmassa olevista napeista voi valita, minkä puolueiden ehdokkaat haluaa näkyville. Esimerkiksi RKP:n ehdokkaiden pääjoukko sijoittuu poliittiseen keskustaan tai sen oikealle puolelle, ja heidän arvonsa ovat verrattain liberaaleja.

Tuloksia voi tarkastella myös vaalipiireittäin. Esimerkiksi Vaasan vaalipiirin kansanedustajista pääosa sijoittuu poliittisen keskustan oikealle puolelle ja valtaosa heistä on antanut konservatiivisia vastauksia. Helsingin vaalipiirin edustajia on sekä vasemmistosta että oikeistosta, ja heidän arvonsa ovat keskimäärin liberaalimpia kuin Vaasan vaalipiirin edustajien arvot. 

Grafiikan avulla voi tarkastella myös sitä, miten tietyn puolueen kansanedustajien arvot eroavat puolueen ehdokkaiden arvoista. Grafiikkaan on merkitty katkoviivoilla alue, jonka sisälle kaikki puolueen ehdokkaat sijoittuvat. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien listoilla oli myös poliittisen keskustan oikealla puolella olevia ehdokkaita, mutta kaikki valitut kansanedustajat asemoituvat poliittiseen keskustaan tai vasemmistoon.

Tarkemmat tiedot siitä, minkälaisia vastaukset jaottelussa on luettu liberaaleiksi, konservatiivisiksi, oikeistolaisiksi tai vasemmistolaisiksi voi lukea aiemmin julkaistusta artikkelista "Kuka on oikeistolaisin, kuka Liberaalein? – Katso miten ehdokkaasi sijoittuu poliittiselle nelikentälle."

Tilastollinen analyysi: tutkija Tom Lillhonga, Novian ammattikorkeakoulu. Tekniikka: Peter Sjöholm ja Linus Lång, Yle.