"Sulamisvedet eivät olleet yllätys" – ympäristölautakunta valittaa Talvivaaran juoksutusmääräyksestä

Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä valittaa Kainuun ely-keskuksen päätöksestä, jonka mukaisesti Talvivaaran konkurssipesä aloitti jätevesien juoksutukset myös etelään, Vuoksen vesistön suuntaan.

luonto
Talvivaara ilmasta Paikkatietoikkuna -palvelussa
Paikkatietoikkuna

Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymä valittaa Talvivaaran juoksutuksista hallinto-oikeuteen. SOTEn ympäristölautakunta päätti maanantaina valittaa Kainuun ely-keskuksen päätöksestä, jolla se määräsi viime viikolla Talvivaara Sotkamon konkurssipesän juoksuttamaan jätevettä Vuoksen vesistöön. Päätös annettiin vedoten poikkeukselliseen tilanteeseen.

Ylä-Savon SOTEN ympäristölautakunta vaatii Kainuun elyn päätöksen välitöntä täytäntöönpanokieltoa kiireellisenä välipäätöksenä. Lautakunta vetoaa korkeimman hallinto-oikeuden viimevuotiseen päätökseen vastaavasta tilanteesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan jätevesien johtaminen kaivospiirin ulkopuolelle ilman lupamenettelyä ei ole hyväksyttävissä sillä perusteella, että johtamisella edistettäisiin kaivosalueen vesitaseen normalisointia ja kaivostoiminnan aloittamista tai vältettäisiin väliaikaisten varastoaltaiden rakentamista.

Ylä-Savon SOTEn ympäristölautakunta katsoo, ettei ilmoittamismenettelyä voida lain mukaan hyväksyä, koska konkurssi ja kevään sulamisvedet eivät tulleet yllätyksenä eivätkä sääolosuhteetkaan ole olleet poikkeuksellisia.