Natosta ollaan lähes yhtä mieltä – ydinvoima jakaa Vaasan vaalipiirin kansanedustajat kahteen leiriin

Selvä enemmistö Vaasan vaalipiirin uusista kansanedustajista kannattaa Suomen pysyttäytymistä Naton ulkopuolella. Ylen vaalikoneen vastauksissa vain Kokoomuksen Risikko ja Koski sekä RKP:n Henriksson ja Nylund kannattavat Natoon liittymistä. Selvä kahtiajako näkyy myös suhtautumisessa sukupuolineutraaliin avioliittolakiin.

Eduskuntavaalit 2015
Vaasan vaalipiirin kansanedustajat
Yle

Ylen vaalikoneessa kysyttiin edustajien kantaa siihen, pitääkö edellisen eduskunnan esitys sukupuolineutraalin avioliittolain säätämiseksi peruuttaa. Kysymys jakoi edustajat kahteen leiriin Vaasan vaalipiirissä.

Keskustan nuoret edustajat Antti Kurvinen ja Mikko Savola jättivät kantansa auki sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Sosialidemokraateissa Harry Wallin vastustaa lakiesitystä, mutta Jutta Urpilainen on sen puolella. Kokoomus ja Keskusta ovat kahdessa leirissä.

RKP:n edustajat puoltavat sukupuolineutraalia avioliittoa, kun taas Perussuomalaiset ovat vastaan.

Natosta ollaan lähes yhtä mieltä

Suomen suhteesta puolustusliitto Natoon uudet kansanedustajat ovat varsin yksimielisiä. Neljä valituista puoltaa Natoon liittymistä. Kokoomuksen Paula Risikko ja Susanna Koski sekä RKP:n Anna-Maja Henriksson sekä Mats Nylund ovat Naton puolesta, muut suhtautuvat siihen kielteisesti tai ainakin varauksella.

Selkeä jakolinja löytyy suhtautumisessa ydinvoimaan. Seitsemän vasta valituista kansanedustajista on sen puolesta ja seitsemän vastaan. Perussuomalaisten Maria Tolppasen ja Reijo Hongiston kanta jäi vaalikoneessa tyhjäksi.

Ydinvoima jakaa myös puolueiden edustajat eri leireihin. SDP:n Wallin haluaa lisää ydinvoimaa, Urpilainen ei. Risikko suhtautuu kielteisesti, kun taas Koski puoltaa ydinvoiman lisärakentamista.

Myös Keskustan edustajat ovat eri leireissä. Puumala ja Kurvinen ovat kielteisellä kannalla, mutta Hautala, Savola ja Lintilä haluavat lisää ydinvoimaa.

Perussuomalaisista vain Saarakkala ilmaisee kielteisen kantansa. RKP:n edustajista Mats Nylund on ydinvoiman lisärakentamisen kannalla, Strand ja Henriksson vastaan.