Hallinto-oikeus käsittelee Talvivaaran juoksutusvalituksen kiireellisenä

Vaasan hallinto-oikeus ottaa kiireellisenä käsittelyyn kaivosyhtiö Talvivaaran konkurssipesän saaman juoksutusluvan. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on valittanut juoksutuksesta, koska sen mukaan luvalle ei ole perusteita.

Kotimaa
Talvivaaran bioliuotuskasoja kevätsäässä.
Heikki Rönty / Yle

Ylä-Savon SOTE on valittanut Talvivaaran konkurssipesän saamasta juoksutusluvasta hallinto-oikeuteen ja vaatinut Kainuun ELYn antamalle luvalle välitöntä täytäntöönpanokieltoa. SOTE on vaatinut myös kyseisen päätöksen kumoamista. Ylä-Savon SOTEn mukaan ylimääräisille juoksutuksille ilman lupamenettelyä ei ole perusteita.

Hallinto-oikeus kuulee konkurssipesää asiassa. Konkurssipesällä on aikaa antaa vastine SOTEn vaatimukseen 4. toukokuuta asti.

Talvivaaran konkurssipesä juoksuttaa nyt ylimääräisiä vesiä Kainuun ELY-keskuksen luvalla, vaikka ympäristöluvan mukaiset päästörajat ovat ylittyneet. Kainuun ELY-keskus antoi viime viikolla ympäristönsuojelulain ns. poikkeustilannepykälän perusteella päätöksen, jolla se määräsi Talvivaara Sotkamon konkurssipesän juoksuttamaan jätevettä Pohjois-Savon suuntaan Vuoksen vesistöön.

Erikoiseksi tilanteen tekee se, että konkurssipesä itse ei ollut hakenut suoraan juoksutuslupaa etelään Vuoksen vesistön suuntaan. Konkurssipesä on suunnitelmassaan ilmoittanut ehdollisena Vuoksen vesistöön suuntautuvista juoksutuksista, jos Talvivaaran kaavailemalle purkuputkelle ei heltiä lupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Konkurssipesä on ilmoittanut, että Kortelammen vedenpintaa voidaan alentaa pumppaamalla Kortelammesta vettä Tammalammen käsittely-yksiköille.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti keskiviikkona ratkaisseensa kiistellyn Talvivaaran purkuputken ympäristöluvan. AVI antaa päätöksen julkisuuteen perjantaina.