Saimaalla karilleajoja ja yhteentörmäyksiä vuosittain – vapaaehtoinen öljyntorjunta kiinnostaa

Vuosittain Suomessa tapahtuu noin 2000 öljyvahinkoa. Suurimmassa osassa ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyä

luonto
Öljyn imeytykseen käytettävää puomia levitetään rannalle.
WWF:n vapaaehtoiset levittävät Raahessa öljyn imeytykseen käytettävää ”puomia” rannoille, jotta öljy ei ehdi niin pahasti sotkea kivikkoista rantaa. Kivikkoisilta rannoilta öljyn siivoaminen on valtava urakka.Antti Haavisto WWF

Öljyntorjuntaan varautuminen on viranomaisten vastuulla. Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Jyri Silmärin mukaan Saimaalla on jo vuosikymmenien ajan varauduttu öljyonnettomuuksiin.

– Meillä on kerääviä aluksia ja rajoituspuomeja sekä muita öljyntorjuntaan liittyviä välineitä. Naapurialueiden pelastuslaitosten eli Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kanssa on tässä tehty yhteistyötä. Tätä kautta saamme välineitä ja ensitorjunnan nopeasti käyntiin ja rajoitettua vahingot mahdollisimman pieniksi.

Vesikuljetusten määrän lisääntyessä myös öljyvahinkoriskit Saimaan alueella lisääntyvät. Savonlinnassa Olavinlinnan kupeesta löytyy Saimaan pahin paikka kautta aikojen. Tulevaisuudessa syväväyläliikenne siirtyy helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen.

Linnut ja norpat pesuun

Öljyonnettomuuden sattuessa pyritään ensin tulppaamaan eli tyrehdyttämään vuoto. Sen jälkeen öljyä kerätään mahdollisimman paljon vedestä pois, koska se on helpompaa. Rannalta öljyn kerääminen on fyysisesti kaikkein raskainta.Siihen kuluu aikaa ja se vaatii paljon tekijöitä.

Öljyinen jäte kerätään valkoisiin kasseihin.
Raahessa öljyinen jäte kerättiin valkoisiin kasseihin rannoille, josta ne myöhemmin siirrettiin jatkokäsittelyyn. Öljyistä jätettä syntyi 10-kertainen määrä itse öljyn määrään nähden. Jätteen joukossa on muun muassa öljyisiä kiviä ja hiekkaa.Joonas Fritze WWF

– Olen joutunut olemaan öljyntorjuntapaikalla lukuisia kertoja ja kerännyt öljyä maalta ja vesistöstä. Kyllä kolisteluja tapahtuu Saimaallakin vuosittain, mutta niitä isompia öljyvahinkoja ei onneksi ole edes vuosittain, kertoo Silmäri.

Saimaalla on paljon eläimiä, joihin öljy vaikuttaa. Esimerkiksi öljyyntyneet norpat ja linnut yritetään saada kiinni erilaisilla haaveilla. Sen jälkeen ne yritetään säilyttää hengissä pesemällä ja puhdistamalla.

Vapaaehtoisia tuvan täydeltä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hanke keräsi kokoustilan täyteen Mikkelissä. Hankkeen projektipäällikkö Reita Waara on ilahtunut siitä, että öljyntorjunta Saimaalla kiinnostaa.

– Tämä hanke liittyy vapaaehtoistoimintaan. Olisi hyvä olla tällainen paikallinen koulutettu joukko, joka pystyy auttamaan. Se tiedetään, että viranomaisten resurssit ovat rajalliset ja vapaaehtoisia tullaan tarvitsemaan, jos suuremman luokan öljyonnettomuus sattuu.

Öljyntorjuntaa
Öljyntorjuntatyötä rannalla Raahessa. Reita Waara siivosi kahden neliömetrin kivikkoista aluetta kolme tuntia, joten työ on todella hidasta. Joonas Fritze WWF

Öljyonnettomuuden sattuessa Saimaalla öljy tulee rantaan tosi nopeasti, paljon nopeammin, mitä avomerellä sattuneessa onnettomuudessa. Siksi Waaran mielestä olisi hyvä, että paikalliset iskujoukot pääsisivät lyhyelläkin varoitusajalla auttamaan. Myös Saimaan rikkonaiset rannikot aiheuttavat omat haasteensa.

– Pilaantuneet alueet voivat olla maantieteellisesti hyvinkin lähellä toisiaan, mutta tieverkko ei välttämättä mene linnuntietä eli matkanteko kestää.

Öljyhavainnosta ilmoitus hätänumeroon 112

Reita Waara muistuttaa, että öljyhän on sinänsä luonnontuote. Mutta aluksesta veteen päässyt öljy on kuitenkin täysin väärässä paikassa.

– Se vaikuttaa pohjaeliöstöön ja rannoille joutuessaan voi mennä pahimmillaan satakin vuotta, ennen kuin se sieltä kokonaan häviää. Öljyonnettomuuden seuraukset on yleensä aika pitkät ja mittavat. Siinäkin mielessä nopea toiminta ja vapaaehtoisten käyttäminen on hyvin perusteltua.

– Ja kun Saimaalla on kuitenkin kyse arvokkaista luontoalueista ja saimaannorpan kotivesistä, niin silloin on kiire toimia, painottaa Waara.

Mikäli huomaa öljyä vedessä, havainnosta tulee ilmoittaa heti hätänumeroon 112. Jos vapaaehtoisia kutsutaan paikalle siivoamaan, heidän kanssaan voi siivota omia ja muidenkin rantoja.