Hyppää sisältöön

Matemaatikko laski: Tässä ovat Sipilän hallitusvaihtoehdot

Jos hallituksen kokoamista tarkastellaan matemaattisen neutraalina yhdistelytehtävänä, on keskustan puheenjohtajalla Juha Sipilällä runsaasti valinnanvaraa. Erikoistutkija Tommi Meskasen laatiman laskelman mukaan keskustavetoinen enemmistöhallitus voidaan muodostaa lähes sadalla eri tavalla. Suuri osa vaihtoehdoista on kuitenkin lähinnä teoreettisia.

Juha Sipilä. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kun tavoitteena on muodostaa hallitus, jossa aina on mukana vaalivoittajapuolue keskusta ja muita puolueita vapaavalintainen yhdistelmä niin, että hallituksen takana on vähintään 101 kansanedustajaa,  on mahdollisia erilaisia hallitusvaihtoehtoja 97 kappaletta. 

– Esimerkiksi keskusta+perussuomalaiset+kokoomus-koalitiolla olisi jo yli sata paikkaa. Näiden lisäksi hallituksessa voisi olla mukana mikä tahansa yhdistelmä neljästä pienestä puolueesta. Näitä yhdistelmiä on 2^4=16 [kaksi potenssiin neljä] kappaletta, erikoistutkija Tommi Meskanen havainnollistaa listausta.

Mutta, annetaan numeroiden puhua puolestaan:

VAIHTOEHDOT KESKUSTAVETOISEKSI ENEMMISTÖHALLITUKSEKSI

Ydin 1: keskusta ja perussuomalaiset

Enemmistö            Lisäksi haluttaessa mukaan     vaihtoehtoja

Kesk+PS+Vihr         mitkä tahansa muut pienpuolueet      8

Kesk+PS+Vas+RKP      KD                                               2

Kesk+PS+RKP+KD                                                          1

Kesk+PS+Vas+KD                                                           1

Tässä vaihtoehdossa hallituksen runkona olisivat Keskusta ja Perussuomalaiset yhteensä 87 paikallaan. Pienpuolueet olisivat kuitenkin enemmistön saavuttamisen kannalta välttämättömiä. 

Ydin 2: keskusta ja kokoomus

Enemmistö            Lisäksi haluttaessa mukaan     vaihtoehtoja

Kesk+Kok+Vihr        mitkä tahansa muut pienpuolueet      8

Kesk+Kok+Vas+RKP     KD  2

Kesk+Kok+RKP+KD                                                          1

Kesk+Kok+Vas+KD                                                           1

Perinteinen porvarihallitusrunko Keskusta-Kokoomus 86 edustajallaan vaatisi myös tuekseen pienpuolueita.

Ydin 3: keskusta ja SDP

Enemmistö            Lisäksi haluttaessa mukaan     vaihtoehtoja

Kesk+SDP+Vihr+Vas    mitkä tahansa muut pienpuolueet  4

Kesk+SDP+Vihr+RKP    KD                                                2

Kesk+SDP+Vihr+KD                                                          1

Kesk+SDP+Vas+RKP     KD                                                2

Keskustan ja SDP:n punamultamalli tarvitsisi niinikään apupuolueita. Näin enemmistöhallituksen voisi luoda  yhdeksällä eri tavalla.

Ydin 4: keskusta ja kaksi muuta suurta puoluetta

Enemmistö            Lisäksi haluttaessa mukaan     vaihtoehtoja

Kesk+PS+Kok          mitkä tahansa pienpuolueet               16

Kesk+PS+SDP          mitkä tahansa pienpuolueet              16

Kesk+Kok+SDP         mitkä tahansa pienpuolueet              16

Enemmistö voidaan kehittää myös kolmen suurimman puolueen yhdistelmänä. Jos pienpuolueet halutaan jättää ulos hallituksesta,  tai niiden ei ainakaan haluta olevan enemmistön muodostumisen ehto,  on vaihtoehtoja 48. 

Ydin 5: Neljä suurinta puoluetta

Enemmistö            Lisäksi haluttaessa mukaan     vaihtoehtoja

Kesk+PS+KOK+SDP      mitkä tahansa pienpuolueet         16

Tässä mallissa hallituspohja olisi laaja ja leveä. Mahdollisena tapauksena on myös epätodennäköinen vaihtoehto, jossa kaikki eduskuntapuolueet olisivat hallituspuolueita, eli oppositiota ei olisi lainkaan.                                                    

Pienpuolueilla on tässä tarkoitettu vihreitä (15 paikkaa) , vasemmistoliittoa (12 paikkaa), ruotsalaista kansanpuoluetta (10 paikkaa, missä mukana Ahvenanmaan maakunnan edustaja) ja kristillisdemokraatteja (5 paikkaa). Suurimpien puolueiden paikkalukuina on käytetty keskusta 49,  perussuomalaiset 38, kokoomus 37 ja SDP 34.

Mallissa enemmistöhallituspohjana on pidetty 101 kansanedustajaa.  Periaatteessa kuitenkin 100 edustajaa riittäisi enemmistöksi, sillä eduskunnan puhemies ei äänestä.

.
.