Matemaatikko laski: Tässä ovat Sipilän hallitusvaihtoehdot

Jos hallituksen kokoamista tarkastellaan matemaattisen neutraalina yhdistelytehtävänä, on keskustan puheenjohtajalla Juha Sipilällä runsaasti valinnanvaraa. Erikoistutkija Tommi Meskasen laatiman laskelman mukaan keskustavetoinen enemmistöhallitus voidaan muodostaa lähes sadalla eri tavalla. Suuri osa vaihtoehdoista on kuitenkin lähinnä teoreettisia.

politiikka
Juha Sipilä.
Juha Sipilä.Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kun tavoitteena on muodostaa hallitus, jossa aina on mukana vaalivoittajapuolue keskusta ja muita puolueita vapaavalintainen yhdistelmä niin, että hallituksen takana on vähintään 101 kansanedustajaa, on mahdollisia erilaisia hallitusvaihtoehtoja 97 kappaletta.

– Esimerkiksi keskusta+perussuomalaiset+kokoomus-koalitiolla olisi jo yli sata paikkaa. Näiden lisäksi hallituksessa voisi olla mukana mikä tahansa yhdistelmä neljästä pienestä puolueesta. Näitä yhdistelmiä on 2^4=16 [kaksi potenssiin neljä] kappaletta, erikoistutkija Tommi Meskanen havainnollistaa listausta.

Mutta, annetaan numeroiden puhua puolestaan:

VAIHTOEHDOT KESKUSTAVETOISEKSI ENEMMISTÖHALLITUKSEKSI

Ydin 1: keskusta ja perussuomalaiset

Enemmistö Lisäksi haluttaessa mukaan vaihtoehtoja

Kesk+PS+Vihr mitkä tahansa muut pienpuolueet 8

Kesk+PS+Vas+RKP KD 2

Kesk+PS+RKP+KD 1

Kesk+PS+Vas+KD 1

Tässä vaihtoehdossa hallituksen runkona olisivat Keskusta ja Perussuomalaiset yhteensä 87 paikallaan. Pienpuolueet olisivat kuitenkin enemmistön saavuttamisen kannalta välttämättömiä.

Ydin 2: keskusta ja kokoomus

Enemmistö Lisäksi haluttaessa mukaan vaihtoehtoja

Kesk+Kok+Vihr mitkä tahansa muut pienpuolueet 8

Kesk+Kok+Vas+RKP KD 2

Kesk+Kok+RKP+KD 1

Kesk+Kok+Vas+KD 1

Perinteinen porvarihallitusrunko Keskusta-Kokoomus 86 edustajallaan vaatisi myös tuekseen pienpuolueita.

Ydin 3: keskusta ja SDP

Enemmistö Lisäksi haluttaessa mukaan vaihtoehtoja

Kesk+SDP+Vihr+Vas mitkä tahansa muut pienpuolueet 4

Kesk+SDP+Vihr+RKP KD 2

Kesk+SDP+Vihr+KD 1

Kesk+SDP+Vas+RKP KD 2

Keskustan ja SDP:n punamultamalli tarvitsisi niinikään apupuolueita. Näin enemmistöhallituksen voisi luoda yhdeksällä eri tavalla.

Ydin 4: keskusta ja kaksi muuta suurta puoluetta

Enemmistö Lisäksi haluttaessa mukaan vaihtoehtoja

Kesk+PS+Kok mitkä tahansa pienpuolueet 16

Kesk+PS+SDP mitkä tahansa pienpuolueet 16

Kesk+Kok+SDP mitkä tahansa pienpuolueet 16

Enemmistö voidaan kehittää myös kolmen suurimman puolueen yhdistelmänä. Jos pienpuolueet halutaan jättää ulos hallituksesta, tai niiden ei ainakaan haluta olevan enemmistön muodostumisen ehto, on vaihtoehtoja 48.

Ydin 5: Neljä suurinta puoluetta

Enemmistö Lisäksi haluttaessa mukaan vaihtoehtoja

Kesk+PS+KOK+SDP mitkä tahansa pienpuolueet 16

Tässä mallissa hallituspohja olisi laaja ja leveä. Mahdollisena tapauksena on myös epätodennäköinen vaihtoehto, jossa kaikki eduskuntapuolueet olisivat hallituspuolueita, eli oppositiota ei olisi lainkaan.

Pienpuolueilla on tässä tarkoitettu vihreitä (15 paikkaa) , vasemmistoliittoa (12 paikkaa), ruotsalaista kansanpuoluetta (10 paikkaa, missä mukana Ahvenanmaan maakunnan edustaja) ja kristillisdemokraatteja (5 paikkaa). Suurimpien puolueiden paikkalukuina on käytetty keskusta 49, perussuomalaiset 38, kokoomus 37 ja SDP 34.

Mallissa enemmistöhallituspohjana on pidetty 101 kansanedustajaa. Periaatteessa kuitenkin 100 edustajaa riittäisi enemmistöksi, sillä eduskunnan puhemies ei äänestä.

Lähteet: Laskelma, erikoistutkija, FT Tommi Meskanen, Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos