Ruotsin lainanlyhennyspakko lykkääntyy

Ruotsin rahoitusvalvontavirasto vetää esityksen lyhennyspakosta pois oikeudellisen epäselvyyden vuoksi

Ulkomaat

Ruotsissa piti elokuun alussa astua voimaan asuntolainan lyhennyspakko. Maan rahoitusvalvontavirasto ilmoitti keväällä uusista säännöistä, joiden mukaan uusia asuntolainoja on jatkossa pakko lyhentää asteittain 50 prosenttiin asunnon ostohetken arvosta.

Sääntökiristyksellä haluttiin ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista ja asuntokuplan syntymistä.

Nyt esitys vedetään takaisin, koska on epäselvää, riittävätkö rahoitusvalvontaviraston valtuudet uudistuksen tekemiseen.

Jönköpingin kamarioikeus puuttui asiaan lausuntokierroksella. Sen mukaan Ruotsin parlamentin on ensin annettava rahoitusvalvontavirastolle selkeämpi mandaatti.

Rahoitusvalvontavirasto toteaa tiedotteessaan, että uusia sääntöjä tarvitaan edelleen.

Tilanne on hankala Ruotsin hallitukselle, joka etsii keinoja asuntokuplan riskin torjumiselle. Ruotsin keskuspankki on tavan takaa varoitellut kotitalouksien korkeasta velkaantumisasteesta.

Asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat Ruotsissa pitkiä, eivätkä kaikki velalliset lyhennä lainaansa lainkaan.
Uudet säännöt olisivat pakottaneet uuden lainanottajan lyhentämään velkaa 2 prosenttia vuodessa, kunnes velan määrä vastaa 70 prosenttia asunnon ostoarvosta. Sen jälkeen velkaa pitäisi lyhentää vähintään prosentin vuosivauhtia, kunnes velan määrä on enää puolet asunnon hinnasta.

Hallitus on tähän mennessä ilmoittanut seuraavansa lyhennyspakon vaikutuksia ennen kuin ryhtyy uusiin toimenpiteisiin.

Arkaluontoisin kysymys on korkoveähennysoikeuteen puuttuminen, johon istuva hallitus ei toistaiseeksi ole ilmoittanut ryhtyvänsä.