KHO hylkäsi valituksen Jauhosuon turvetuotantoalueesta

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Sonkajärven Jauhosuon turvetuotantoalueesta tehdyn valituksen. KHO kuitenkin lisäsi lupamääräykseen vaatimuksen vedenlaadun mittaamisesta.

turvetuotanto

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Sonkajärvellä sijaitsevan Jauhosuon turvetuotantoalueesta. KHO kuitenkin lisäsi lupamääräykseen maininnan siitä, että vedenlaatua on mitattava luotettavasti kuormituksen selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa.

Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys vaati valituksessaan, että turvesuon tuotantolupa pitäisi palauttaa uudelleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Perusteena oli, että turvetuotanto aiheuttaa Toivakkojoen reitillä merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa.

Yhdistyksen mukaan turvetuotannosta aiheutuva vesistökuormitus on arvioitu virheellisesti ja toiminnassa voitaisiin käyttää vuosikausia puhdistusteholtaan toimimatonta pintavalutuskenttää. Yhdistyksen mukaan rankkasateista johtuvia hetkellisiä kuormituspiikkejä tai lumien sulamisesta johtuvaa tulvahuippua ei ole otettu huomioon vesistön kuormitusta arvioitaessa.

Jauhosuon turvetuotantoalueen pinta-ala on auma-alueineen noin 108 hehtaaria.