Vanhusten lääkitystä pystytään vähentämään, kun farmaseutti osallistuu hoidon suunnitteluun

Ikäihmisten lääkitystä on pystytty vähentämään Oulussa hoidon tarkemmalla suunnittelulla. Muun muassa päällekkäisiä lääkkeitä saatiin vähennettyä. Oulun pilottiprojektissa kokeiltiin, mitä tapahtuu, kun lääkehoidon suunnitteluun otetaan mukaan farmaseutti.

Kotimaa
Lääketabletteja siirretään astiasta toiseen.
YLE / Riikka Nurmi

Oulussa tehdyssä pilottiprojektissa kokeiltiin, mitä tapahtuu, kun farmaseutti otetaan mukaan ikäihmisten hoidon suunnitteluun. Projektissa huomattiin, että farmaseutin aktiivinen osallistuminen ikäihmisten hoitoon esimerkiksi lääkityksen suunnittelussa vähentää lääkitystä ja päällekkäisten lääkkeiden käyttöä.

Näin voidaan parantaa vanhusten elämänlaatua ja kohentaa toimintakykyä. Myös ikäihmisten kotona asumista voidaan tukea.

Myös rahaa säästyi tarkemmalla suunnittelulla, kun lääkekustannukset pienenivät.

Kymmeniä lääkkeitä lopetettiin

Kokeiluun osallistui 76 yli 75-vuotiasta asiakasta. Heiltä pystyttiin vähentämään lähes 50 lääkettä.

Projektissa farmaseutti työskenteli lääkärin ja hoitajan tukena Höyhtyän terveysasemalla. Hän piti muun muassa asiakasvastaanottoa ja osallistui kotihoidon asiakkaiden lääkehoidin arviointiin. Vanhukset olivat tyytyväisiä saatuaan esimerkiksi lisätietoa lääkkeiden sivuvaikutuksista.

Myös terveysaseman oman henkilökunnan lääkeosaaminen paranee. Projektin tuloksia aiotaan hyödyntää Oulun terveysasemien asiakaspalvelussa.