Levi- ja Sirkkajärven kunnostus valmistumassa

Kittilän Levi- ja Sirkkajärviä on kunnostettu helmikuusta 2014 lähtien. Kevään tulvan myötä vesipinta nostetaan Levi- ja Sirkkajärvessä lähes tavoitteen mukaiseen tasoon. Kesällä suoritetaan viimeistelytyöt ja suoritetaan vesikasvien niittotyöt.

Kittilä

Levi- ja Sirkkajärvien kunnostustyöt ovat loppusuoralla. Järvet ovat matalia ja voimakkaasti umpeen kasvaneita vesistöjä. Kunnostuksella on pyritty parantamaan järvien vesi- ja ranta-alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä vesimaisemaa.

Vesisyvyyden lisäys toteutettiin rakentamalla pohjapato Levijärven luusuaan, joka nostaa keskivedenpintaa noin yhdellä metrillä. Pohjapatoon rakennettiin kala- ja veneväylä, joka mahdollistaa pienveneellä kulun ja toimii myös kalatienä.

Hanketta koordinoi Lapin ely-keskus ja se toteutetaan yhteistyössä Kittilän kunnan kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio 65 %:n osuudella sekä Kittilän kunta yhteensä 35 %:n osuudella. Hankeen rakennustyöt toteutetaan kokonaisurakalla ja hankkeen urakoitsijana toimii Veljekset Toivanen Oy.