Kelan taksiuudistus säästää, mutta potilas kaipaa tuttua kuskia

Kela säästää taksitilauksia keskittämällä miljoonia euroja. Vaikeasti sairas, fyysistäkin apua matkanteossa tarvitseva asiakas tilaisi kuitenkin mielellään tutun oman kylän taksin. Ilman tuplamaksua se ei enää onnistu.

Kotimaa
Mäkorttila
Juha Peltoperä

Kelan korvaamien taksimatkojen keskitetty tilaus on tuonut Kelalle tuntuvia säästöjä. Kuluvan vuoden alusta lähtien taksimatkojen tilaus on koko maassa keskitetty sairaanhoitopiireittäin välityskeskuksiin, joiden tehtävänä on yhdistellä samalta suunnalta tulevien asiakkaiden matkoja yhteisiin kyyteihin.

Asiakkaalle yhteiskyyditys on erikseen tilattua kyytiä puolet halvempi. Tilausvälityksen kautta asiakas maksaa matkasta 16 euron omavastuun.

– Jos asiakas ei soita taksia tilausvälityskeskuksesta, hänellä on kaksinkertainen omavastuu eli 32 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tämä ei myöskään kerrytä asiakkaan vuotuista matkakattoa, selventää Kelan pääsuunnittelija Anne Giss.

– Tällä matkojen yhdistämisellä pyritään siihen, että saadaan säästöjä matkakustannuksiin, Giss jatkaa.

Kela on säästötavoitteissaan onnistunut. Viime vuonna tilausvälitys oli käytössä vain osassa maata ja säästöä kertyi Gissin mukaan 10 miljoonaa euroa.

Tuttu taksikuski tuo turvaa ja on ystävä

Kelan korvaamien taksimatkojen tilausten keskittäminen saa kritiikkiä erityisesti vaikeasti sairailta asiakkailta. Osa asiakkaista kokee, että palvelu on huonontunut, kun he eivät ilman tuplamaksua voikaan enää tilata palvelua tutulta, asiakkaan vaivat entuudestaan tuntevalta kuljettajalta.

Vuodesta 2011 saman taksiyrittäjän kyydissä sairaalamatkoja tehnyt kaakamolainen Juha Mäkikorttila on Kelan taksijärjestelmään pettynyt.

Liikuntakyvytön Mäkikorttila on huonokuntoisuuteensa vedoten yrittänyt saada Kelalta luvan käyttää samaa taksia edelleen samaan hintaan kuin aiemmin. Mäkikorttila tarvitsee taksimatkalla erityistä apua liikuntavammansa vuoksi.

– Minulle on vastattu, etten ole huonokuntoinen, koska voin tuottaa puhetta.

Tutun taksimiehen kyyti oli turvallinen ja tuli ajoissa pihaan. Auttaminen edellyttää taksinkuljettajalta myös fyysistä voimaa.

– Oudot taksit eivät ole aina tänne meidän perälle löytäneetkään ja niinkin on käynyt, että vastaanotolta on myöhästytty. Entisen kuljettajan kanssa syntyi jo ystävyyssuhde. Kotoa taksiin ja taksista sairaalaan mentiin aina ongelmitta ja homma toimi.