Esitys: Kolme uutta virkaa Rovaniemelle

Toimialajohtaja Markus Hemmilä esittää, että Rovaniemelle perustettaisiin kolme virkaa perusturvan alueelle: hallintopäällikön virka ja kaksi palveluvastaavan virkaa. Perusturvalautakunta käsittelee esityksiä ensi viikolla.

hallintopäälliköt
Rovaniemen kaupungintalo
Rovaniemen kaupungintalo Jarmo Honkanen / Yle

Hallintopäällikön viran perustamista perustellaan sillä, että toimialajohdon työmäärä on kasvanut johtuen kaupungin taloustilanteesta ja toiminnan uudistamistarpeista, sekä Lapin uuden sote-rakenteen valmistelusta.

Perusturvan toimialan hallintopäällikkö toimisi perusturvan kehittämisen ja suunnittelun, johtamisen ja valmistelun sekä päätöksenteon tukena yleis-, talous-, ja henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä. Hallintopäällikkö olisi yhteisten palvelujen esimies ja vastaisi perusturvan toimialan hankintapäätöksistä ja sopimustenhallinnasta. Hallintopäällikkö tulisi toimimaan myös toimialajohtajan sijaisena.

Hallintopäällikön kustannukset katettaisiin perusturvan toimialan hallintoon talousarvioon vuodelle 2015 varatuista määrärahoista. Kelpoisuusvaatimuksena hallintopäällikön virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtäväalueelta.

Kaksi palveluvastaavaa ikäihmisten palvelualueille

Ikäihmisten palveluasumiseen ja kotihoitoon esitetään kahta palveluvastaavan viran perustamista.

Palveluvastaavan viran perustamista kotihoitoon perustellaan sillä, että vuoden 2015 alusta toteutettu organisaatiouudistus on luonut tilanteen, jossa nykyisten palveluvastaavien alaismäärät ova liian suuret. Organisaatiouudistuksen myötä nykyinen muistipoliklinikka ja ja ikäosaamiskeskus on huhtikuun austa alkaen siirtynyt palveluohjauksen yhteyteen terveyspalveluista.

Kotiin annettavien palvelujen alueelle siirtyy myös Kairatiimin ostopalvelujen sopimusseuranta ja kehittämistyö. Kotihoidon tiimien esimiesten tehtävänimikkeet on muutettu palveluvastaaviksi.

Nykyisten palveluvastaavien alaismäärät ovat liian suuret vaihdellen 34 - 46 henkilöä. Kotihoidon palvelujen toiminnan kehittäminen ja alueelle kohdistuviin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää lähiesimiestyön vahvistamista ja vähintään yhden palveluvastaavan viran perustamista.

Palveluvastaavan viran perustamista palveluasumiseen perustellaan sillä, että vuosille 2014 - 2016 tarvitaan lisäpanosta laadunseurantaan ja toiminnan valvontaan.

Palveluasumisen ostopalvelujen kokonaisuuden taloudellinen ja toiminnallinen seuraaminen ja kehittäminen edellyttävät myös kokonaisuudelle vastuuhenkilön nimeämistä.

Sekä kotihoidon että palveluasumisen palveluvastaavien virkojen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Rovaniemen perusturvalautakunta käsittelee esitystä ensi viikolla.