Työryhmä ehdottaa: Puoluetukea maksettava myös muille kuin eduskuntapuolueille

Oikeusministeriön työryhmä haluaisi turvata ilman eduskuntapaikkoja jääneiden puolueiden toimintaedellytykset uudistamalla puoluetuen jakoperusteita.

Kotimaa
Piraaattipuolueen nettisivu.
Puoluetuen uudistus turvaisi oikeusministeriön työryhmän mukaan ilman eduskuntapaikkoja jääneiden puolueiden toimintaedellytyksiä.Piraattipuolue / Yle

Oikeusministeriön työryhmän mielestä puoluetuen saamisen pitäisi olla mahdollista myös muille kuin eduskunnassa oleville puolueille. Työryhmä ehdottaa, että edellytys tuen saamiselle olisi vähintään kahden prosentin äänisaalis viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa.

Tällä hetkellä puoluetukea jaetaan vain eduskuntapuolueille niiden saamien kansanedustajapaikkojen perusteella.

– Asia on ollut esillä erilaisissa mietinnöissä jo aikaisemminkin, ja Etyjkin on ollut kiinnostunut siitä, kuinka turvattaisiin uusien puolueiden saapuminen markkinoille, selittää työryhmän puheenjohtajana toiminut kokoomuksen hallintopäällikkö Timo Elo.

Työryhmän ehdotuksen mukaan puoluetuen jakoperusteena tulisi olla puolueen eduskuntavaaleissa saama äänimäärä tai eduskuntapuolueilla kansanedustajapaikkojen määrä.

Ehdotuksen mukaan lakia myös muutettaisiin siten, että puoluetukea saavaa puoluetta ei poistettaisi puoluerekisteristä, vaikka se ei olisi saanut kansanedustajapaikkoja kaksissa peräkkäisissä vaaleissa

Puoluetuen uudistus turvaisi työryhmän mukaan ilman eduskuntapaikkoja jääneiden puolueiden toimintaedellytyksiä.

Käytännössä pienpuolueiden olisi silti vaikeaa päästä käsiksi tukiin. Viime vaaleissa yksikään eduskunnan ulkopuolisista puolueista ei saanut yli kahden prosentin kannatusta. Eniten ääniä keräsi piraattipuolue, jonka äänisaalis jäi 0,8 prosenttiin.

Oikeusministeriön työryhmässä oli mukana edustajia kaikista eduskuntapuolueista.

Muokattu klo 18:04: Lisätty kappale pienpuolueiden saamista äänistä viime eduskuntavaaleissa.