1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Tampereen korkeakoulujen yhdistymisellä haetaan aivan uudenlaista visiota

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymistä on kevään ajan selvitetty lukuisissa työryhmissä. Toukokuun lopulla kunkin korkeakoulun hallitus päättää omalta osaltaan jatkosta.

Kuva: Yle

Tampereen seudun elinkeinoelämä hehkuttaa kolmen korkeakoulun yhdistymisen etuja, ja samoilla linjoilla ollaan myös korkeakoulujen johdossa. Tampereen yliopiston vararehtorin Harri Melinin mielestä tamperelaisten korkeakoulujen tulevaisuuden kannalta olisi ehdottoman tärkeää yhdistää voimat.

– Me olisimme Helsingin yliopiston jälkeen suurin korkeamman koulutuksen ja tutkimuksen yksikkö tässä maassa. Samalla pystyisimme tarjoamaan sekä tuleville opiskelijasukupolville että tieteelliselle tutkimukselle sellainen alustan, jota Suomessa ei ole missään muualla, sanoo Helin.

– Yhdistymisen myötä olisimme monta kertaa kiinnostavampi kuin vaikkapa Aalto-yliopisto, sillä meillä yhdistyisivät aidosti kaikki tieteenalat sellaisena kokonaisuutena, jossa on vahvaa tulevaisuuteen suuntaavaa tekemisen meininkiä, visioi Melin.

Henkilöstö ja opiskelijat vaativat demokratiaa suunnitteluun

Tamperelaisten korkeakoulujen henkilöstö- ja opiskelijajärjestöissä on nostettu esiin huoli siitä, millaisella porukalla päätöksiä mahdollisesta yhdistymisestä tehdään.

Vastikään useat Tampereen yliopiston henkilöstöyhdistykset sekä opiskelijajärjestö Tamy julkaisivat kannanoton, jossa vaadittiin osallisuutta ja demokratiaa jo hankkeen suunnitteluun.

– Tulee sellainen kuva, että tarkoitus on valmistella asiat ilman korkeakouluyhteisöjen kaikkia osallisia niin valmiiksi, ettei Tampere3:sta voi enää perääntyä, todetaan järjestöjen kannanotossa.

– Professori- ja opettajakunnan, tutkijoiden, muun henkilöstön ja opiskelijoiden täytyy voida aidosti osallistua keskusteluun. Mikäli hanke etenee toukokuun jälkeen, mahdolliseen tulevaan ohjausryhmään on otettava mukaan myös henkilöstö- ja opiskelijajärjestöjen edustajia, tähdentävät allekirjoittajat kannanotossaan.

Päätöksiä jatkosta tehdään toukokuussa

Tampereen korkeakoulujen yhdistymissuunnitelmaa on viety eteenpäin opinahjojen vararehtoreiden ohjauksessa. Runsaat kaksikymmentä työryhmää on alkuvuoden ajan selvittänyt yhteistyön mahdollisuuksia.

– Työryhmät saivat tehtäväkseen selvittää yhteistyön jatkon askelmerkkejä. Toukokuun lopussa korkeakoulujen hallitusten pitäisi pystyä päättämään kukin omalta osaltaan, miten Tampere3-prosessia viedään eteenpäin, kertoo Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin.

– Työryhmissä on selvitetty esimerkiksi sitä, millä tavalla saataisiin yhdessä aikaan enemmän tutkimuksen ja tieteellisten tulosten käytäntöön soveltamista. Pohdinnan alla on ollut myös tutkinto-ohjelmien uudistaminen monitieteisiksi ja rajoja rikkoviksi sekä korkeakoulujen palvelujen yhdistäminen, sanoo Melin.

Filosofiaa tarvitaan tulevaisuudessakin

Julkisissa puheissa yliopistojen merkitystä arvioidaan usein talouden ja hyödyn näkökulmasta. Korkeakoulujen yhdistämistä suunniteltaessa on nostettu esiin myös huoli mm. humanististen aineiden kohtalosta. Mahtuuko kolmen opinahjon yhdistämissuunnitelmaan myös ajatus sivistysyliopistosta?

– Kaiken työn taustalla ovat tietenkin tieteen perinteikkäät hyveet eli tutkimuksen riippumattomuus ja vapaus. Nykyaikaiseen yliopistoon kuuluu olennaisena osana esimerkiksi filosofia, sen paikkaa ei kukaan voi kiistää. Filosofiaa on tarvittu viimeiset 2 000 vuotta, kyllä sitä tarvitaan tulevaisuudessakin, sanoo Tampereen yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Harri Melin.

– Tätä korkeakoulujen yhdistymistä ei ajeta eurot silmissä kiiluen. Ajattelen, että yhdessä olisimme enemmän. Hervannan insinöörit ja tekniikka kaipaavat yhteiskuntatiedettä ja humanistisia tieteitä, eikä meille tekisi ollenkaan pahaa ymmärtää jotain teknologiasta. Lisäksi olisi järkevää ammattikorkeakoulun osaamisen kautta viedä tieteellisiä tutkimustuloksia nykyistä paremmin käytäntöön, pohdiskelee sosiologian professori Harri Melin.