Saako tämän päivän lehti tai tv-uutinen olla erilainen kuin viime vuosikymmenellä?

Uuden väitöskirjan mukaan toimittajat ja muut toimitusten työntekijät pitävät hyvää kieltä ja kielenhuoltoa tärkeinä asioina. Toimittajat eivät kuitenkaan halua vaalia kieltä muuttumattomana. Pitäisikö? Saako kieli muuttua? Millä tavalla?

Kotimaa
YLE Etelä-Karjala

Tiedotusvälineiden työntekijöistä vain harva ajattelee, että toimitusten pitäisi huolehtia kielen muuttumattomuudesta. Väitöskirjan toimitusten kielenhuoltoasenteista tehnyt filosofian maisteri Maija Saviniemi ei pidä sitä välttämättä huonona asiana.

– Varjelu on 1800-luvulta peräisin oleva, kansallisromanttiseen ajatteluun liittyvä näkökulma. Ajatellaan, että on jokin hyvä kieli, joka rapistuu ja on menossa kohti tuhoa. Aina on ollut niin, että kieli muuttuu ajan tarpeiden mukaan. Se ei ole huono juttu.

Pitäisikö toimittajien mennä mukaan kielen muutokseen vai pitääkö heidän tarrautua siihen, millaista suomen kieltä on käytetty vuosia sitten? Millainen kieli mediassa ärsyttää?