1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Väitöstutkimus: Unilääkkeistä eroon ryhmähoidoilla

Työikäisten unettomuutta voidaan merkittävästi enemmän hoitaa ilman lääkkeitä. Lauantaina aiheesta väittelevä erikoispsykologi Heli Järnefelt arvioi, että psykolginen ryhmämuotoinen hoito soveltuu hyvin työterveyshuoltoon. Lääkkeetöntä hoitoa lisäämällä voitaisiin vähentää työikäisten unettomuutta ja parantaa työ- ja toimintakykyä.

Kuva: Yle

Heli Järnefelt selvitti väitöskirjatutkimuksessaan yhdeksän pienryhmän avulla pitkäkestoisen unettomuuden hoitoa. Erityisesti tutkittiin ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuutta.

Tutkimus toteutettiin Yleisradion työterveyshuollossa. Työterveyshoitajien yhdeksään ryhmään osallistui 59 päivätyötä ja epäsäännöllisiä työaikoja tehnyttä mediatyöntekijää. 

Heli Järnefelt suosittelee ryhmähoitoa unilääkkeiden tilalle. Kuva: Jyväskylön Yliopisto

Hoitoryhmissä käsiteltiin eri aihepiirejä sekä jaettiin tietoa unesta ja rentoutumiskeinoista. Omakohtaisia tulkintoja työstettiin tehtävillä muun muassa kirjoittamalla ja keskustelemalla. Hoitoryhmiin osallistuttiin myös videon välityksellä.

Hoidon tehoa arvioitiin kyselyillä, unipäiväkirjalla ja aktigrafiamittauksella. Nämä toteutettiin ennen hoitoa, heti hoidon jälkeen ja vielä 3, 6, 12 ja 24 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen.

Seitsemän ryhmätapaamisen jälkeen osallistujien unettomuudesta kokema haitta ja unettomuusoireet vähenivät. Lisäksi osallistujien mieliala ja elämänlaatu paranivat.

Epäsäännöllistä työaikaa tekevät hyötyivät hoidosta yhtä paljon kuin säännöllistä työaikaa tekevät, vaikka epäsäännöllistä työaikaa tekevät eivät työaikojensa vuoksi pysty noudattamaan unettomuuden hoidossa keskeisenä pidettyä säännöllistä unirytmiä.

Tulokset säilyivät monelta osin kahden vuoden seurantajaksolla. Työaikamuodosta riippumatta hoidosta merkittävästi hyötyneitä oli kaksi kolmasosaa ryhmiin osallistuneista.

Unettomuus vie toimintakyvyn

Unettomuus on yksi yleisimmistä työikäisten esiin tuomista oireista ja häiriöistä. Pitkään jatkuessaan se on yhteydessä terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn heikentymiseen.

Unettomuutta hoidetaan edelleen paljon unilääkkeillä, vaikka niiden pitkäaikaisesta tehosta ei ole näyttöä ja niihin liittyy merkittäviä haittavaikutuksia.

Nykyisten hoitosuositusten mukaan lääkkeettömät eli psykologiset menetelmät ovat ensisijaisia pitkäkestoisessa unettomuudessa. Lääkkeettömiä hoitomenetelmiä ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla terveydenhuollossa.

Lauantaina 9.5. Jyväskylässä väittelevä Heli Järnefelt työskentelee erikoispsykologina Työterveyslaitoksella Helsingissä. Lisäksi hän toimii yksityisenä psykologina Psykologipalvelu Psyykessä.

Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion musiikkilukiosta vuonna 1992 ja valmistui Helsingin yliopistosta psykologian maisteriksi vuonna 1998 ja terveyspsykologian erikoispsykologiksi vuonna 2011. Tällä hetkellä hän opiskelee psykoterapian erikoispsykologiksi Helsingin yliopistossa.

Järnefelt on ollut toimittamassa ja kirjoittamassa”Työikäisten unettomuuden hoito” –opasta (2012).