Solidium sijoittaa sinunkin rahojasi – Nyt yhtiön toiminta pannaan uusiksi

Valtion sijoitusyhtiö Solidium hallinnoi 7,6 miljardin euron arvosta veronmaksajien yhteisiä varoja. Solidium omistuksineen on tämän vuoksi toistuvasti poliittisten intohimojen kohteena. Solidiumin roolia pohtineen työryhmän on määrä julkistaa ensi viikolla ehdotuksia yhtiön kehittämiseksi seuraavaa hallitusta varten. Yle Uutiset listasi kolme teemaa, joihin työryhmältä kaivataan näkemyksiä.

talous
Suomen valtion omistaman sijoitusyhtiön Solidiumin  lehdistötilaisuus Helsingissä 29. tammikuuta 2014.
Jussi Nukari / Lehtikuva

1. Kuinka paljon Solidiumin pitää tilittää rahaa valtiolle?

Valtio on omistajana vaatinut Solidiumilta niin kovia tuloutuksia, että yhtiö on joutunut myymään hyvin tuottavia omistuksiaan täyttääkseen velvoitteet. Vuotavan valtiontalouden lypsylehmänä toimiminen uhkaa kuitenkin näivettää Solidiumin pitkällä tähtäimellä. Mikäli Solidium myy hyvin tuottavia omistuksiaan, salkku haurastuu ja tulevat osinkotuotot hupenevat.

Työryhmältä kaivataan nyt ehdotuksia siitä, millaisia tuloutusvaatimuksia Solidiumille voidaan asettaa. Tavoitteena olisi saada ennakoitava, pitkäjänteinen näkemys voitonjaon tasosta.

Solidium maksoi voitonjakoa valtiolle pelkästään vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla noin 1,1 miljardin euron arvosta. Kuluneiden viiden vuoden aikana voitonjako on yhteensä neljän miljardin euron luokkaa.

Poliittisilla päättäjillä on myös eroavia käsityksiä siitä, mitä Solidiumin tuotoilla pitäisi tehdä. Solidiumin voittoja on nyt käytetty valtion budjettimenojen kattamiseen, kun poliitikot eivät ole halunneet nostaa lisää velkaa, eikä menoja ole kyetty leikkaamaan tarpeeksi.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) on itse esittänyt Demokraatin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Solidiumista saatuja rahoja käytettäisiin esimerkiksi ratainvestointeihin.

Toisaalta esimerkiksi työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ehdotti hiljattain Ylen haastattelussa, että valtio voisi myydä omistuksiaan ja sijoittaa rahat yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, jotka voivat synnyttää innovaatioita jatkossa.

2. Mikä on Solidiumin rooli ja ydintehtävä?

Työryhmältä toivotaan linjausehdotuksia myös siitä, mikä Solidiumin rooli on. Pitäisikö Solidiumin toimia nykyistä puhtaammin sijoittajana, joka miettii vain tuottoa? Vai omistaako Solidium jatkossakin yhtiöitä siksi, että ne ovat jostain muusta syystä tärkeitä Suomelle?

Solidium ei esimerkiksi omistaisi Talvivaaraa, mikäli se toimisi kylmän viileänä sijoittajana. Talvivaarassa valtio-omistaja on halunnut tappioiden uhalla varjella ympäristöä vielä nykyistä pahemmalta pilaantumiselta ja toisaalta pelastaa Kainuun työpaikkoja.

Toinen kysymys on se, millaisia yhtiöitä Solidiumin salkussa ylipäätään pitäisi olla. Nyt Solidium omistaa vakiintuneiden pörssiyritysten, kuten Sammon, TeliaSoneran ja Elisan osakkeita, vaikka niillä ei olisi vaikeuksia löytää pääomaa markkinoilta. Työryhmältä kaivataan vastausehdotuksia siitä, pitäisikö Solidiumin toimia listaamattomia kotimaisia yrityksiä tukevana pääomasijoittajana.

Oma lukunsa on se, mitkä yhtiöt ovat jatkossa suoraan valtion omistajaohjausyksikön hallinnassa ja mitkä Solidiumin salkussa. Toisaalta moni olisi valmis myös myymään kaikki valtion ei-strategiset omistukset, mikä heikentäisi Solidiumin olemassaolon oikeutusta.

Tähän suuntaan ei todennäköisesti haluta mennä, sillä Solidiumilla on myös tärkeä tehtävä kotimaisen omistuksen turvaamisessa. Vihamielisen ulkomaisen valtausyrityksen estäminen vaatii nopeaa toimintaa, mikä ei onnistu valtioneuvostolta ilman Solidiumin kaltaista työkalua.

Oma kysymyksensä on se, minkä verran Solidiumilla pitää olla omaa pääomaa vakaata omistajuutta ja tehokasta sijoitustoimintaa varten.

3. Kuinka itsenäinen Solidium on poliitikoista?

Vasemmistopuolueissa on toivottu, että valtio voisi ottaa nykyistä selvästi aktiivisemman roolin omistajana. Rautaruukin myynnistä ärsyyntynyt Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vaati viime vuonna Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) poliitikoille lisää valtaa valtion yritysomistuksiin. Pääministeri Alexander Stubb (kok.) kuittasi Ylen haastattelussa sanomalla, että politiikkojen täytyy pitää näpit erossa Solidiumista.

Solidiumin omissa toiveissa lienee se, että poliitikot ja virkamiehet puuttuisivat mahdollisimman vähän yhtiön arkeen. Tämä edellyttäisi mahdollisimman itsenäistä hallitusta ja tasetta.

Työryhmältä toivotaankin päätösehdotuksia siitä, miten Solidiumin suhde valtioneuvoston omistajaohjausosaston virkamiehiin, ministeriin, koko valtioneuvostoon ja toisaalta eduskunnan suuntaan tulisi järjestää jatkossa.

Omistajaohjausministeri Paatero on itse haikaillut lakkautettuja hallintoneuvostoja takaisin (siirryt toiseen palveluun) valtion omistamiin pörssiyhtiöihin. Toisaalta moni näkee vahvassa valtio-omistuksessa selviä riskejä. Erityisesti amerikkalaiset sijoittavat voivat vierastaa yhtiöitä, joissa on vahva valtio-omistus. Tämä voi pahimmillaan alentaa yhtiön arvoa.

Virkamiehet julkistavat ehdotuksensa luultavasti ensi viikolla. Varsinaiset poliittiset linjaukset tekee seuraava hallitus.