Tampere vauhdittaa areenahanketta kytkemällä mukaan Ranta-Tampellan

Kansi- ja areenahankkeen toteuttajalle tarjotaan Ranta-Tampellan alueelta tontteja etukäteen sovittavaan hintaan.

Tampella (Tampere)
Havainnekuva Tampereen rautatien peittävästä kannesta
Studio Daniel Libeskind for NCC

Tampereen kaupunki yrittää vauhdittaa kansi- ja areenahanketta tarjoamalla sen toteuttajalle tontteja Ranta-Tampellan alueelta. Tontit myydään etukäteen arvioidulla hinnalla.

Hankkeiden kytkemistä toisiinsa perustellaan sillä, että kansihankkeeseen ilmoittautuvat hakijat ovat todennäköisesti kiinnostuneita myös rakentamisesta Ranta-Tampellaan. Kaupungin mukaan Tampereen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sitoutunut toimija on oikeutettu mahdollisuuteen toteuttaa hankkeitaan myös kaupungin parhaille paikoille.

Ranta-Tampellan tontit ovat lähellä keskustaa Näsijärven rannalla. Alue muotoutuu rakennusmaaksi Tampereen rantatunnelin avittamana.

Tampereen kaupunginhallitus päätti Tampereen kansi- ja areenahankkeen jatkovalmistelusta maanantaina. Monitoimiareenan toteuttamisen lähtökohta on yhteenliittymä- eli konsortiomalli. Mallissa monitoimiareenan toteutuksen ja operoinnin osapuolet muodostavat yhteenliittymän eli areenakonsortion, johon myös kaupunki liittyy mukaan.

Kaupungin mukaan mahdollisuus saada yksi toimija koko monitoimiareenalle on osoittautunut erittäin epätodennäköiseksi.

Uusien kumppaneiden valitsemiseksi Tampere käynnistää julkisten hankintojen mukaisen neuvottelumenettelyn. Neuvottelumenettelyssä luovutettavaksi suunniteltu kortteli on noin neljännes kaupungin omistuksessa olevasta Ranta-Tampellan asuntorakennusoikeudesta. Tampereen kaupunki asettaa tontinluovutuksille ehdoksi sen, että toimija sitoutuu olemaan mukana areenakonsortiossa, areenan toteutuksessa sekä areenan kiinteistöyhtiössä.

Kansirakennetta ja monitoimiareenaa kaavaillaan Tampereen rautatieaseman tuntumaan, raiteiden päälle. Joulukuussa rakennusyhtiö NCC ilmoitti, että se vetäytyy hankkeesta heikon taloustilanteen vuoksi.

Tämänhetkisen arvion mukaan monitoimiareena voisi valmistua aikaisintaan vuonna 2020.