Tuulivoimaloiden rakentamiselle kilometriraja asutuksesta Porissa?

Porissa on kiistelty uusien tuulivoimaloiden hyödyistä ja haitoista. Kokoomusta lukuunottamatta puolueet haluavat asettaa kilometrirajan uusien tuulivoimaloiden rakentamiselle.

Kotimaa
Tuulivoimaa
Yle

Porissa esitetään kilometrirajaa uusien tuulivoimaloiden sijoittamiselle asutuksesta.

Tuulivoima on herättänyt Porissa suuria tunteita. Syynä ovat muun muassa pohjoisessa Porissa sijaitsevan Peittoon tuulivoimapuiston aiheuttamat ongelmat: suuren tuulipuiston lähiseudulla asukkaat valittavat tuulivoimaloiden aiheuttamista häiriöistä.

Kaikki valtuustoryhmät kokoomusta lukuunottamatta kannattavat nyt kilometrirajan asettamista uusien tuulivoimaloiden rakentamiselle.

Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ryhmät katsovat, että sopiva raja uusien tuulivoimaloiden rakentamiselle olisi, että ne eivät saisi sijaita linnuntietä kahta kilometriä lähempänä asuin- tai vapaa-ajan kiinteistöä.

Kokoomus eri linjalla

Kokoomus ei asettaisi vastaavaa kilometrirajaa. Ryhmän mielestä on sen sijaan päätettävä, että voimalat sijoitetaan niin, että niistä ei aiheudu melu- tai muuta häiriötä asukkaille.

Kokoomus korostaa joka tapauksessa, että kaavakäsittelyssä on kiinnitettävä riiittävää huomiota voimaloiden etäisyyteen asutuksesta ja meluselvitykset on tehtävä riippumattomasti.

Jos tällainen kahden kilometrin raja hyväksytään, se jäädyttää tuulivoimarakentamisen.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä

Runsaasti uusia suunnitelmia

Porissa suunnitellaan parhaillaankin useita uusia tuulivoimaloita. Muun muassa Jakkuvärkin alueelle suunniteltu uusi tuulivoima-alue läntisessä Porissa on herättänyt voimakasta arvostelua.

Myös Porin kaupunkisuunnittelu myöntää, että tuulivoimaloiden rakentamisbuumi on työllistänyt kaavoitusta ja hidastanut kaavoittamista.

– Tuulivoiman suosimiselle on tullut voimakasta painetta valtion taholta. Voimaloita on tuettu tariffilla ja hankkeita on käynnissä hirvittävä määrä, kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä sanoo.

Mäkelä sanoo, että kaupunkisuunnittelu saa tuulivoimaloiden melusta ja muun muassa televisiolähetysten häiriöistä runsaasti palautetta. Mäkelä muistuttaa, että valtuusto voi itse kaavoista päättäessään tehdä haluamansa rajoitukset tuulivoimarakentamiselle.

– Jos tällainen kahden kilometrin raja hyväksytään, se jäädyttää tuulivoimarakentamisen, Mäkelä sanoo.