Työllisyys heikkeni hieman viime vuonna – naisten ja miesten työllisyysasteessa ei enää juuri eroa

Palkansaajien määrä laski, mutta yrittäjien lukumäärä nousi. Osa-aikaisen työskentelyn taustasyynä on yhä useammin kokoaikatyön puute.

Kuva: Adam Bellgrau / Yle

Suomessa oli viime vuonna 2 447 000 työllistä, eli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla työttömien määrä kasvoi 13 000:lla vuoden 2013 lukemista.

Tilastokeskuksen koko viime vuotta koskevien tilastojen mukaan työllisyysaste 15–64-vuotiailla oli 68,3 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2013. Työllisyysaste laski kaikissa muissa ikäluokissa paitsi yli 55-vuotiailla, joiden työllisyys parantui.

Palkansaajia oli 22 000 vähemmän kuin vuonna 2013. Yrittäjien ja yrittäjäperheen jäsenien määrässä oli puolestaan kasvua 12 000 edellisvuodesta. Heidän määräkseen tilastoitiin 343 000.

Piilotyöttömien määrä jatkaa kasvuaan. Piilotyöttömien määrä kasvoi 14 000 hengellä vuodesta 2013, eli suunnilleen saman verran kuin työttömien määrä. Piilotyöttömiä oli 138 000 vuonna 2014. Piilotyöttömien joukkoon lasketaan henkilöt, jotka haluavat ja voivat ottaa vastaan työtä, mutta eivät ole sitä aktiivisesti etsineet.

Erityisesti miesten työllisyys heikkeni

Työllisyyden heikkeneminen koski vuonna 2014 erityisesti miehiä. Tätä ennen, vuodesta 2012 vuoteen 2013 heikkeni erityisesti naisten työllisyystilanne.

Vuonna 2014 miesten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta, kun taas naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan. Miesten työllisyysaste oli 68,7 prosenttia ja naisten työllisyysaste 67,9 prosenttia. Sukupuolten välinen ero työllisyysasteissa ei ole ollut vuositasolla näin pieni koskaan aiemmin. 

Vuonna 2014 kokoaikatyön puutteesta tuli yhtä yleinen syy osa-aikatyön tekoon kuin opiskelusta, ja osa-aikatyötä tekevien määrä on jonkin verran kasvanut. Osa-aikatyötä teki 377 000 työllistä.