1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Oulun Energia

Oulun uusi biovoimala nousee Laanilaan

Oulun Energia Oy hakee Toppila 1 -voimalan seuraajalle ympäristölupaa Laanilan teollisuusalueelle. Alueella sijaitsee jo ennestään jätteestä energiaa jalostava ekovoimalaitos.

Kuva: Antti Pylväs / Yle

Oulun uuden biovoimalaitoksen investoinnin arvo on noin 250 miljoonaa euroa. Oulun Energia Oy päätyi kahdesta vaihtoehdosta Laanilaan. Toisena sijoitusvaihtoehtona oli pitkään Toppila, jossa sijaitsevat nykyiset kaksi lämpövoimalaitosta.

Yhtiön mielestä Laanila tarjoaa enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi Toppilassa asutusta on noussut melko lähelle tuotantoaluetta ja suuntaus jatkunee edelleen uuden voimalaitoksen 40–50 vuoden toiminta-aikana.

Ympäristöluvan haku ei vielä tarkoita investointipäätöksen tekemistä. Päätös laitoksen rakentamisesta on vuorossa vuoden 2016 kesällä tai syksyllä.

Oulun Energia on aloittanut voimalaitoksen tarkemman suunnittelun. Sen pohjalta laitos saa tarkan kustannusarvion, ja kilpailutus sekä päälaitteiden toimittajavalinta voidaan aloittaa.

Uusi voimalaitos tuottaa vuoden 2019 aikoihin kaukolämpöä, sähköä ja mahdollisesti myös höyryä Laanilan alueen teollisuuslaitosten käyttöön.

350 - 400 megawatin monipolttoainelaitos

Uuden voimalaitoksen suunniteltu koko on hieman pienentynyt valmistelun edettyä ympäristövaikutusten arvioinnista.

Oulun Energia kaavailee nyt Laanilaan noin 350 - 400 megawatin tehoista laitosta. Monipolttoainelaitoksen tarkoituksena on käyttää noin kaksi kolmasosaa biopolttoaineita ja runsaan viidenneksen turvetta. Loput olisivat kierrätyspolttoainetta ja teollisuuden sivutuotteita.

Laitoksen kattila voisi tilanteen mukaan hyödyntää eri polttoainekoostumuksia monipuolisesti – jopa pelkästään biopolttoaineita.

Uuden voimalaitoksen yhteyteen on hahmoteltu biojalostamoa, joka valmistaisi esimerkiksi pyrolyysiöljyä tai biohiiltä. Hanketta ei kuitenkaan edistetä samanaikaisesti voimalaitoksen kanssa.