Suomen saamelaiskäräjät pyytää YK:lta kansainvälistä apua – "Olemme erittäin pettyneitä Suomen valtioon"

Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja nosti maanantaina YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa esiin eduskunnan tämänkeväiset päätökset lykätä ILO-sopimuksen ratifiointia ja jättää ehdotus uudeksi saamelaiskäräjälaiksi pöydälle. YK:n alkuperäiskansaoikeuksien erityisraportoija ottaa avunhuudon vakavasti.

Kotimaa
Tiina Sanila-Aikio
Suomen saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio piti puheenvuoron UNPFII:n istunnossa maanantaina.Runar Myrnes Balto

Suomen saamelaiskäräjät pyytää YK:lta kansainvälistä apua.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio piti maanantaina YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa (UNPFII) New Yorkissa puheen saamelaisten tilanteesta Suomessa ja erityisesti eduskunnan maaliskuisista päätöksistä saamelaislakihankkeiden suhteen. Sanila-Aikio moitti puheessaan kovin sanoin Suomen valtiota tyhjien lupausten antamisesta.

"Valtio vei meiltä oikeuden määritellä itsemme"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio painotti puheenvuorossaan YK:n istunnossa maanantaina, että on erittäin pettynyt Suomen valtion ja saamelaiskäräjien väliseen yhteistyöhön.

Hän huomautti, että neuvotellun uuden saamelaismääritelmän hylkäämisellä Suomen valtio rikkoi kansainvälisiä sopimuksia.

Tiina Sanila-Aikion puheenvuoro UNPFIIssa
UN WebTV

– Saamelaiskäräjien ja Suomen hallituksen välisten kolme vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen eduskunta päätti hylätä jo neuvotellun ehdotuksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta ja saamelaismääritelmän muuttamisesta. Lakiuudistus olisi parantanut saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa ja vahvistanut saamelaiskäräjien hallintoa. Päätöksellään Suomen valtio toimi vastoin YK:n alkuperäiskansajulistusta (UNDRIP) ja sen artiklaa 33, jonka mukaan alkuperäiskansoilla on oikeus määrätä omasta identiteetistään. Suomen valtio säilytti itsellään ja korkeimmalla hallinto-oikeudella oikeuden määritellä, kuka on saamelainen. Meiltä on viety oikeus määritellä oma identiteettimme ja oman yhteisömme jäsenyys.

– Olemme pettyneet myös eduskunnan päätökseen siirtää alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO 169 -sopimuksen ratifiointi seuraavalle hallitukselle. Tilanne ei näytä sen lupaavammalta nyt vaalien jälkeenkään. Valtapuolueiksi nousivat ILO-sopimusta kaikkein äänekkäimmin vastustaneet puolueet, kertoi Tiina Sanila-Aikio puheenvuorossaan pysyvässä foorumissa.

Saamelaiskäräjät odottaa silti toimia uudelta hallitukselta.

– Toivomme, että seuraava hallitus sitoutuu edistämään saamelaisten oikeuksia. Jos niin ei tapahdu, emme kykene kantamaan täyttä vastuutamme maidemme ja kulttuurimme suojelijoina. Seuraava askel olisikin saada nämä asiat uuteen hallitusohjelmaan, Sanila-Aikio totesi.

"Pyydämme apua sekä YK:lta että erityisraportoijalta"

Saamelaiskäräjien puheenvuoro UNPFII:ssa oli selkeä avunhuuto. Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio vetosikin puheensa loppupuolella sekä YK:n eri elimiin että alkuperäiskansaoikeuksien erityisraportoijaan.

– Me tarvitsemme kansainvälistä tukea, sekä YK:lta että kansalaisjärjestöiltä, jotta saamme Suomen päättäjät ratifioimaan ILO-sopimuksen ja kunnioittamaan alkuperäiskansoille YK:n alkuperäiskansajulistuksessa annettuja oikeuksia. Pyydämme myös YK:n alkuperäiskansaoikeuksien erityisraportoijaa seuraamaan tilannetta Suomessa.

Eamiálbmotvuoigatvuođaid erenoamášraporterejeaddji Victoria Tauli-Corpuz igorot-álbmogis Filippiinnain.
Victoria Tauli-CorpuzJC McIlwaine / UN Photo

Erityisraportoija Victoria Tauli-Corpuz ottaa avunpyynnön vakavasti.

– Olemme pitäneet Suomea edistyksellisenä maana mitä tulee alkuperäiskansaoikeuksian ajamiseen ja tukemiseen. Oli erittäin huolestuttavaa kuulla Suomen saamelaisten tilanteesta ja toivonkin, että keskustelu aiheesta jatkuu, sanoi Victoria Tauli-Corpuz maanantaina New Yorkissa.

Saamelaiskäräjät sai tukea myös foorumin jäseniltä

UNPFII Dalee Sambo Dorough 2013
UN Photo/Evan Schneider

Saamelaiskäräjien puheenjohtajan puheenvuoro sai runsaasti tukea paikan päällä. YK:n pysyvän foorumin jäsen Dalee Sambo Dorough sanoo ymmärtävänsä saamelaisten pettymyksen.

– Ymmärrän saamelaiskäräjiä. Toivon tosissani, että Suomen seuraava hallitus toimii välittömästi, jotta nämä seikat lainsäädännössä saadaan korjattua ja ILO 169 -sopimus ratifioitua.

Suomen YK:n suurlähettiläs: Viemme viestin Helsinkiin

Maanantaista istuntoa seurasi myös Suomen YK-suurlähettilään sijainen, suurlähettiläs Janne Taalas. Hän lupasi viedä viestin eteenpäin.

Janne Taalas
Aletta Lakkala / Yle

– Kuuntelimme puheenvuoron hyvin tarkkaan, kirjoitimme muistiin saamelaiskäräjien esiintuomat seikat ja viemme terveiset Helsinkiin. Mielestäni on hyvä, että myös kriittiset näkökulmat pääsevät esiin. Meidän tarkoituksemme ei ole vaientaa niitä. On erittäin hyödyllistä, että kaikki äänet pääsevät täällä kuuluviin ja voimme keskustella niistä avoimesti, sitä varten pysyvä foorumi on, totesi Janne Taalas maanantaina New Yorkissa.

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (Permanent Forum on Indigenous issues, UNPFII) järjestetään YK:n päämajassa New Yorkissa jo 14. kertaa. Foorumin tarkoituksena on nostaa keskusteluun alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, kulttuurin, ympäristökysymysten, koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien osalta. Foorumiin osallistuu YK:n edustajien lisäksi sekä alkuperäiskansojen että valtion edustajia.