Hallintopäällikön virka Rovaniemelle – Hemminki Lapin liittoon

Rovaniemen perusturvalautakunta päätti tiistaina, että perusturvan toimialalle perustetaan hallintopäällikön virka. Sen sijaan kahta palveluvastaavan virkaa ei perusteta - ainakaan vielä.

hallintopäälliköt
Rovaniemen kaupungintalo
Rovaniemen kaupungintalo Jarmo Honkanen / Yle

Rovaniemen perusturvalautakunta päätti, että Rovaniemelle perustetaan hallintopäällikön virka perusturvan alueelle. Virka täytetään mahdollisimman pian, kertoo perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä. Virka päätettiin perustaa, koska perusturvan tuotantojohtaja Pertti Hemminki siirtyy toukokuun alussa sote-uudistuksen tehtäviin Lapin liittoon. Hemmilän mukaan Hemminki on halunnut itse siirtyä Lapin liittoon. Perusturvan alueella on jatkossa yksi pomo: toimialajohtaja. Hänen alapuolellaan toimii hallintopäällikkö, neljä palvelualuepäällikköä, hallintoylilääkäri ja kehittämis- ja erityisasiantuntija.

Toimialajohtajan sijaisjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus myöhemmin.

Perustelut: toimialajohdon työmäärä kasvanut

Hallintopäällikkö vastaa osittain samasta tehtäalueesta kuin Hemminki perusturvan tuotantojohtajana vastasi. Toimialajohtajan Hemmilän mukaan virkanimike muutetaan, koska Hemminki on virkavapaalla palvelukeskuksen johtajan virasta siirtyessään Lapin liittoon. Toimialajohdon työmäärä vaatii kuitenkin hallintopäällikön viran perusturvaan, Hemmilä perustelee. Hallintopäällikön virkaa on perusteltu sillä, että toimialajohdon työmäärä on kasvanut johtuen kaupungin taloustilanteesta, toiminnan uudistamispaineista ja Lapin uuden sote-rakenteen valmistelusta.

Sen tähden Rovaniemelle perustetaan nyt hallintopäällikön nimikkeellä toimiva virka.

Hallintopäällikkö on yhteisten palvelujen esimies ja vastaa perusturvan toimialan hankintapäätöksistä ja sopimustenhallinnasta. Hallintopäällikkö toimii muun muassa toimialan suunnittelun, johtamisen ja valmistelun sekä päätöksenteon tukena yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä.

Kelpoisuusvaatimuksena hallintopäällikön virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtäväalueelta.

Palveluvastaavan virat uudelleen valmisteluun

Perusturvalautakunta käsitteli myös kahta palveluvastaavan viran perustamista perusturvan alueelle. Nämä esitykset menivät kuitenkin uudelleen valmisteluun. Toimialajohtaja Hemmilä sanoo, että asia vaatii vielä lisää perusteluja ja avaamista, mutta hän seisoo edelleen ehdotustensa takana. Hemmillä ehdotti palveluvastaavan virkoja ikäihmisten palveluasumiseen ja kotihoitoon.

Hemmilän mukaan laitoshoidosta resurssien siirtäminen kotihoitoon on johtanut tilanteeseen, jossa kotihoidon hoitajat ovat tiukilla. Hemmilän mukaan palveluesimiehiä tarvitaan, koska alaisten määrä on kasvanut. Hemmilän mukaan hoitajat eivät saa tällä hetkellä riittävästi tukea lähiesimieheltä. Se näkyy jo hoitajien jaksamisessa.

– Kotihoidossa on hälyttävän paljon sairaslomia, Hemmilä sanoo.

Juttua korjattu 29.4.2015 kello 10.07: Perusturvan alueella on jatkossa yksi pomo, ei kahta. Täsmennetty hallintopäällikön tehtävänkuvausta ja toimialajohtajan sijaisjärjestelyjä.