SAK:n Huutola: Vaalikaudella katosi 80 000 teollisuustyöpaikkaa

SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutolan mukaan tilalle tuli jonkin verran palvelualan työpaikkoja, työelämä onkin suuressa murroksessa. Huutola on huolissaan hieman yli 40-vuotiaana työttömiksi jäävistä, etenkin vähän koulutetuista miehistä.

Kotimaa
Matti Huutola
SAK:n järjestöjohtaja Matti HuutolaSauli Antikainen / Yle

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola näkee, että suomalainen työelämä kulkee samaan aikaan kahta eri polkua. Yksi ryhmä elää pirstaloituneessa, pätkätöiden maailmassa, jossa ei ole vakituisia työsuhteita.

– Silloin sosiaaliturvajärjestelmän pitää toimia nykyistä paremmin. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan, sairastumiseen, vanhempainvapaaseen ja lasten tekemiseen liittyvien tukien pitää tukea entistä paremmin sirpaloitunutta työmaailmaa.

Vakituisten, pitkäkestoisten työpaikkojen Huutola uskoo säilyvän jatkossakin enemmistönä.

– Tiedän monien yritysten, esimerkiksi strategisesti tärkeiden vientiyritysten, pitävän kynsin hampain kiinni hyvistä työntekijöistä. Ne varmaan miettivät tulevaisuudessa uusia tapoja, muuttavat työelämää ja työpaikkoja entistä paremmaksi, että ihmiset viihtyvät työssään.

Matti Huutolan mukaan työelämän pelisäännöt ovatkin parhaillaan valtavassa murroksessa. Perinteisten, pitkäkestoisten työpaikkojen määrä on vähentynyt ja väki siirtyy tehtaista liikehuoneistoihin. Huutola laskee, että päättyneellä vaalikaudella katosi 80 000 teollisuustyöpaikkaa, tilalle tuli palvelualan töitä.

Nelikymppisistä työttömistä suuri huoli

Huutolan mukaan suomalainen nuorisotyöttömyys ei poikkea eurooppalaisesta trendistä.

– Jos jossain työttömyydessä on hyvä puoli, niin nuoret työllistyvät aika nopeasti. He eivät ajaudu pitkäaikaistyöttömiksi, toisin kuin 55-vuotiaana työpaikkansa menettävät.

SAK:n varapuheenjohtaja harmittelee sitä, että usein asetetaan vastakkain ikääntyneen työntekijän tarve jatkaa pitkään työelämässä ja toisaalta nuoren työttömän tarve päästä töihin.

– Nämä eivät ole toisistaan poissulkevia tai vastakkaisia. Molemmille ryhmille on tarvetta suomalaisessa työelämässä.

Edes hieman yli 40-vuotiaatkaan eivät ole enää vetovoimaisia työmarkkinoilla.

– Tämä on isoin huoli. Erityisesti miesten, joilla on alhainen perustason koulutus, on vaikea työllistyä. Tämä on iso haaste suomalaiselle yhteiskunnalle. tarvitsemme vahvaa koulutuspolitiikkaa. Jos työ menetetään, ainoa vaihtoehto työllistyä isolla mittapuulla on lähteä uudelleenkoulutukseen vahvistamaan omia osaamisalueita.

Huutola korostaa, että Suomessa ei ole puute työvoimasta vaan työstä.

– Jotkut ovat nähneet, että työvoiman tarjontaa lisäämällä, esimerkiksi lisäämällä maahanmuuttoa tai työttömien asemaa heikentämällä, haettaisiin aktiivisemmin töitä. Meidän näkemyksemme on ihan selvä: tuollainen ajattelu on ihan huuhaata. Työtä hakevista työntekijöistä ei ole puute vaan meillä on työstä puute.