Osa pääsee lääkärille parissa viikossa, toiset kuukaudessa – Lahdelle huutia eriarvoisuudesta

Tarkastuslautakunnan mielestä lahtelaiset ovat eriarvioisessa asemassa terveydenhoidossa. Klinikkamalli ei toimi kunnolla ja varsinkin itäisellä lähiklinikalla aikaa lääkärille pitää odottaa pitkään. Avohoidon suuri ongelma on lääkäreiden vähäinen määrä.

terveys
terveysasema Lahti ihmisiä jonottamassa Paavola
Yle Lahti

Viime vuoden alusta käyttöönotettu avohoidon klinikkamalli ei toimi Lahdessa vielä kunnolla. Tarkastuslautakunta ruotii klinikkamallia keskiviikkona julkistetussa arviointikertomuksessa muun muassa turhan pitkistä lääkärijonoista.

Lahtelaisten katsotaan olevan myös eriarvoisessa asemassa toistensa suhteen, kun odotusajat lääkärin vastaanotolle vaihtelevat paljon lähiklinikoilla.

Paavolan pääterveysaseman lisäksi Lahdessa on itäinen, eteläinen ja keskustan lähiklinikka. Vuoden 2014 lopulla itäisellä lähiklinikalla lääkäriaikaa joutui odottamaan lähes kuukauden. Muilla lähiklinikoilla lääkärille pääsi 17–19 päivän odotusajalla.

Keskustan ja eteläisen lähiklinikan palvelut Lahti on ulkoistanut Mediverkko Oy:lle. Sopimusteitse lääkärille pääsyyn on asetettu kahden viikon saatavuusraja, ja tämän vuoden alussa otettiin käyttöön sanktiot ehtojen noudattamisesta. Tarkastuslautakunta suositteleekin, että kaupungin omassa hoidossa olevalle täiselle lähiklinikalle asetetaan samat odotusaikavaatimukset kuin ulkoistetuille lähiklinikoille.

Päinvastoin kuin lähiklinikoille vastaanottoajat pääterveysasemalle ovat kuitenkin pidentyneet selvästi, mikä näkyy asiakaskyselyissä tyytymättömyytenä pääterveysaseman palveluihin.

Satikutia tarkastuslautakunta antaa myös hoitotakuun ylittymisestä kiireettömään hoitoon. Arviointikertomuksessa Lahden avohoidon perusongelmaksi nimetään se, että perusterveydenhuollossa on liian vähän lääkäreitä. Lääkäreitä on alle yksi tuhatta asukasta kohden. Lahti sijoittuukin samankokoisten kaupunkien lääkärimäärävertailussa peränpitäjäksi.