Minne hukkui Kollaja? Sipilän listalla ei ole vesirakentamista

Kollajan tekoaltaan puuttuminen hallitustunnustelujen asialistalta ihmetyttää Pudasjärvellä sekä altaan kannattajia että vastustajia. Hallitustunnustelija Juha Sipilän eduskuntaryhmille jättämät 15 kysymystä eivät liioin mainitse muutakaan vesirakentamista.

Kollaja, Pudasjärvi
Havainnekuvassa Kollajan tekojärven alakanava, joka laskee Iijokeen Kipinänkosken alapuolella. Voimalaitos erottuu kanavassa oikealla ylhäällä.
Havainnekuvassa Kollajan tekojärven alakanava, joka laskee Iijokeen Kipinänkosken alapuolella. Voimalaitos erottuu kanavassa oikealla ylhäällä.PVO-Vesivoima

Neljä vuotta sitten Kollaja tyssäsi nimenomaan hallitusneuvotteluihin. Nyt Kollajan allas ja vesirakentaminen puuttuvat kokonaan hallitusneuvottelija Juha Sipilän asialistalta.

Seurava tilaisuus kirjata jotakin vesirakentamisesta on elokuussa, kun uusi hallitus aloittaa tarkemman toimeenpanosuunnitelman laatimisen.

– Tottakai minusta oli hyvä asia, että siellä Kollajaa ei mainittu. Se oli semmonen, mihin kiinnitin huomiota erikoisesti, toteaa Kollajaa vastustava Marja Lantto (kesk.) Pudasjärven kaupunginhallituksesta.

– Minä uskoisin, että se on sisällytetty kohtiin 'biotalouteen' ja kohtaan 'kansainvälisiin ilmastosopimuksiin sitoutuminen', arvioi Kollajan allasta kannattava kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Riekki (kesk.).

Uusi Kollaja-suunnitelma läpäisi Natura-arvioinnin

Päättyneen vaalikauden aikana Kollaja-suunnitelmia on tarkennettu. Natura-alueet on rajattu altaan ulkopuolelle. Uudet suunnitelmat ovat jo läpäiseet ely-keskuksen seulan. Ely-keskus katsoo, että hanke ei merkittävästi vaarantaisi alueen luontoarvoja.

Tämän kevään hallitusneuvotteluihin tähdännyt Pudasjärven ja PVO-Vesivoiman Kollaja-työryhmä päätyi esittämään altaan ja uuden vesivoimalaitoksen rakentamista. Perustelut ovat taloudellisia ja tulvasuojelullisia.

Se on vain yhden äänen enemmistö

Marja Lantto

Kollajan rakentamisen puolelle päätyi valtuuston niukka, vain yhden äänen enemmistö. Tulos on lisännyt epävarmuutta myös hankkeen kannattajissa.

– Pudasjärven kanta ei ole selvä. Kuitenkin se on vain se yksi ääni, ei voi sanoa että se on selvä, Marja Lantto sanoo.

Vesivoimaa tarvitaan tuulivoimaloiden tueksi

Vesa Riekki muistuttaa, että esimerkiksi keskustan johtavat poliitikot ovat vaalien alla pitäneet vesivoiman rakentamistä välttämättömänä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Perään, että poliitikot pysyvät lupauksissaan

Vesa Riekki

Vesivoimaa on perusteltu myös tuulivoimaloiden tuotantovaihteluiden tasaajana. Kollaja tuottaisi säätötehoa noin 100 megawattia ja esimerkiksi Kemijoen allas noin 300 megawattia. Nämä ovat yhteensä jopa viidesosa Suomen vuorokautisesta säätövoiman tarpeesta.

– Minä perään, että poliitikot pysyvät niissä lupauksissaan, mitä ovat tämän asian osalta tehneet, Vesa Riekki painottaa.

– Toivon nyt, että pudasjärveläisille tulisi Kollajasta selkeä kirjaus. Joko tai. Se helpottaisi kaikkia meitä täällä eläviä, asuvia ja toimivia.