Saamelaisorganisaatiot pyytävät YK:n jäsenmailta apua Suomen saamelaisille

Suomen ja Ruotsin saamelaisnuorten yhdistykset ovat yhdessä Saamelaisneuvoston kanssa jättäneet Suomen saamelaisten tilanteesta lausunnon YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa New Yorkissa. Lausunnossaan yhdistykset kritisoivat Suomen valtiota siitä, että se jätti ratifioimatta ILO-sopimuksen ja hyväksymättä neuvotellun saamelaiskäräjälakiehdotuksen.

Sápmi
Aslak Holmberg
Tuomas Aslak Juuso

Suomen Saamelaisnuoret -yhdistys, Ruotsin saamelaisnuorten yhdistys Sáminuorra ja Saamelaisneuvosto ovat jättäneet Suomen saamelaisten tilanteesta lausunnon YK:n alkuperäiskansaoikeuksien erityisraportoijalle YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) New Yorkissa.

Organisaatiot moittivat lausunnossaan Suomen eduskuntaa tämänkeväisistä päätöksistä lykätä alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO 169 -sopimuksen ratifiointia ja jättää ehdotus uudeksi saamelaiskäräjälaiksi – ja myös uudeksi saamelaismääritelmäksi pöydälle.

Päätöksillään Suomi ei vieläkään näytä tahtoa noudattaa YK:n alkuperäiskansajulistusta (UNDRIP), organisaatiot tiedottavat.

– Olemme pettyneitä siihen, että Suomen eduskunta on teoillaan näyttänyt, ettei sillä ole tahtoa noudattaa Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäiskansajulistusta. Suomen valtio rikkoo päätöksillään kansainvälisiä sopimuksia, Suomen saamelaisnuorten hallituksen jäsen Aslak Holmberg lausui organisaatioiden yhteisessä puheenvuorossa pysyvässä foorumissa New Yorkissa maanantaina.

"Mikä oikeus suomalaisilla on päättää, kuka on saamelainen?"

Suomen saamelaisnuorten, Sáminuorran ja Saamelaisneuvoston mukaan saamelaisilla ei ole Suomessa sellaista itsemääräämisoikeutta, mikä sillä alkuperäiskansana pitäisi olla. Tällä organisaatiot viittaavat eduskunnan maaliskuiseen päätökseen olla hyväksymättä saamelaiskäräjien ja hallituksen neuvottelemaa ehdotusta uudeksi saamelaismääritelmäksi ja päivitetyksi saamelaismääritelmäksi.

Organisaatiot ihmettelevät, miksi Suomen saamelaiset eivät itse saa määritellä, kuka kuuluu alkuperäiskansaan.

– Suomen valtio perustelee tällaista toimintaa sillä, että on epäselvää, kuka Suomessa on saamelainen. Valtio haluaa edelleen pitää itsellään oikeuden päättää siitä. Me haluamme tietää, onko sellaista kansainvälistä ihmisoikeuslakia, joka tukee Suomen näkemystä siitä, että suomalaiset voivat laillisesti päättää, kuka kuuluu saamenkansaan, ilman saamelaisten vapaata ja ennakkotietoon perustuvaa suostumusta, organisaatiot kysyvät.

Lausunnossa ihmetellään myös eduskunnan päätöstä lykätä alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILO-sopimus seuraavalle hallituskaudelle.

– Eduskunta ei ratifioinut ILO-sopimusta, vaikka se oli yksi Suomen hallituksen keskeisistä tavoitteista. Ratifioinnilla Suomen oli tarkoitus päivittää alkuperäiskansapolitiikkaansa, huomauttivat organisaatiot maanantaina New Yorkissa.

Suomen Saamelaisnuoret, Sáminuorra ja Saamelaisneuvosto pyytävätkin apua YK:lta, jotta saamelaisten tilanne Suomessa paranisi.

– Me pyydämme apua ihmisoikeuselimiltä, Yhdistyneiltä Kansakunnilta ja sen jäsenvaltioilta, jotta ne kehottaisivat Suomea hoitamaan tämän huolestuttavan ihmisoikeustilanteen. Elämme nyt erityisen tärkeää aikaa, kun Suomessa ollaan muodostamassa hallitusta ja hallitusohjelma tehdään lähitulevaisuudessa, Suomen Saamelaisnuoret, Sáminuorra ja Saamelaisneuvosto painottavat.

Myös Suomen saamelaiskäräjät esitti avunpyyntönsä YK:llepysyvässä foorumissa maanantaina.

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (Permanent Forum on Indigenous issues, UNPFII) järjestetään YK:n päämajassa New Yorkissa jo 14. kertaa. Foorumin tarkoituksena on nostaa keskusteluun alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, kulttuurin, ympäristökysymysten, koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien osalta. Foorumiin osallistuu YK:n edustajien lisäksi sekä alkuperäiskansojen että valtion edustajia.