Eurassa automatisoidaan lähikirjastoja

Automatisoinnin myötä kirjastojen aukioloaika laajenee Honkilahdella ja Hinnerjoella.

Kotimaa
Elämänhallinnan oppaita Turun kaupunginkirjastossa
Jenna Roivas / Yle

Eurassa on päätetty automatisoida kaksi kirjastoa.

Syksyllä automatisoidaan Honkilahden ja ensi vuoden alusta Hinnerjoen lähikirjastot. Samalla kirjastojen aukioloaika laajenee. Molemmat kirjastot jäävät vaille henkilökuntaa niin sanotuiksi "kylmiksi asemiksi".

Kirjastot toimivat tämän jälkeen itsepalveluperiaatteella, jolloin asiakas pääsee kirjautumaan sisään omalla kirjastokortilla ja henkilökohtaisella salasanalla. Toimitilan seuranta toteutuu videovalvonnan ja mahdollisen hälytysjärjestelmän avulla.

– Näin kirjasto voi palvella myös työssäkäyviä ja niitä jotka eivät voi käydä kirjastossa normaalina aukioloaikana, kertoo Euran kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtajan Kimmo Hirvelä.

Kirjastojen automatisointi pienentää kunnan kustannuksia

Automatisointiratkaisuun päädyttiin, koska Honkilahden ja Hinnerjoen lähikirjastojen osa-aikainen kirjastovirkailija jää eläkkeelle ensi syksynä. Lisäksi hanke alentaa kunnan kirjastokustannuksia huomattavasti.

Automatisoinnin jälkeenkin kirjastovirkailijan on käytävä ainakin kerran viikossa hyllyttämässä palautettu aineisto ja toimitettava varattu aineisto eteenpäin. Tällaisina päivinä kirjasto pidetään auki muutaman tunnin ajan. Tällöin myös kirjastovirkailijan palvelut ovat asiakkaiden käytössä.