Vanhankaupunginkosken pato säilynee sittenkin

Helsingin Vanhankaupunginkosken pato näyttää sittenkin säästyvän purkamiselta. Kalojen puolustajat ovat kovaan ääneen toivoneet padon purkamista, sillä heidän mukaansa se estää liikaa vaelluskalojen nousua Vantaanjokeen. Museovirasto puolestaan haluaa säilyttää padon, koska sitä pidetään historiallisesti arvokkaana. Kiistaa on käyty jo viime syksystä lähtien.

Luonto ja ympäristö
Taimen Vantaanjoessa.
Taimen pärjää Vantaanjoessa mutta vimpa ja toutain ovat vaikeuksissa.Yle /Tuomas Keränen

Kaupunginhallitukselle esitetään tänään maanantaina, että länsihaaran padon purkuhanke jäädytetään toistaiseksi. Esityksen mukaan padon purkaminen vaatisi laajoja selvityksiä ja muuttaisi oleellisesti muun muassa alueen maisemaa ja vedenpinnan korkeuksia. Kaupunginhallituksen esityslistatekstin mukaan Vanhankaupunginkosken pato on osa Vantaanjokisuun valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kultttuuriympäristöä.

Aloitteen padon purkamisesta teki viime syksynä vihreiden Jukka Relander ja sen allekirjoitti 48 muuta valtuutettua. Aloitteen mukaan padosta ei ole mitään hyötyä, mutta paljon haittaa.Lohi ja taimen nousevat jokeen pitkin itähaaran kalaporrasta, mutta siika, vimpa, toutain ja muut särkikalat eivät pääse jokeen lainkaan ja joesta vaellukselle lähtevät ankeriaat menevät silpuksi turbiineissa.