Nuorten selät huonossa kunnossa: yli puolella 21-vuotiaista välilevyrappeumaa

Selkävaivoille altistavia riskitekijöitä ovat muun muassa tupakointi ja ylipaino, todetaan Oulun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

terveys
Tupakka
Yle

Lääketieteen lisensiaatti, terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Jani Takatalon väitöstyössä seurattiin vuonna 1986 syntyneitä Oulun lähiympäristössä asuvia viiden vuoden ajan. Tutkittavat osallistuivat kolmeen kyselyyn, joilla selvitettiin alaselän kipuja ja sen aiheuttamaa haittaa sekä elämäntapoja.

Lisäksi he osallistuivat kahteen kliiniseen tutkimukseen 16–19 vuoden iässä sekä lannerangan magneettitutkimukseen 21-vuotiaina. Magneettikuvauksella tutkittiin alaselän rappeumamuutoksia, erityisesti välilevyrappeuman esiintyvyyttä ja vaikeusastetta, mutta myös muita alaselän rappeumamuutoksia.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että magneettikuvauksella todettava välilevyrappeuma on erittäin yleinen aikuisilla ja että tällaisen rappeumalöydöksen yhteys alaselkäoireisiin on heikko.

Yli puolella rappeumaa

Väitöstutkimuksen mukaan lannerangan välilevyrappeumaa oli 54 prosentilla 21-vuotiaista. Myös välilevyn pullotus, pienet pullistumat sekä nikamarungon sisään suuntautuvat välilevyn pullistumat olivat yleisiä tutkimuksessa mukana olleilla henkilöillä.

Vaikeammat alaselkäoireet olivat yhteydessä laaja-alaisempaan välilevyrappeumaan ja välilevyn pullistumalöydöksiin, mutta kaikilla alaselkäoireisilla ei ollut lannerangan magneettikuvauksella todettavissa mitään poikkeavaa löydöstä.

Miehillä pullistumia naisia useammin

Välilevyrappeumaa ja välilevyn pullistumia esiintyi miehillä useammin kuin naisilla. Tupakointi ja ylipaino olivat yhteydessä lannerangan välilevyrappeumaan miehillä, muttei naisilla. Erityisesti keskivartalolihavuus oli yhteydessä välilevyrappeumaan miehillä. Liikunta-aktiivisuudella ei ollut yhteyttä välilevyrappeumaan kummallakaan sukupuolella, väitöstyössä havaittiin.

Alaselän rappeumamuutokset alkavat jo nuorella iällä. Välilevyn rappeumamuutoksilla näyttää olevan vahvempi yhteys alaselkäoireisiin nuorilla aikuisilla kuin iäkkäämmillä. Myös kivuttomilla henkilöillä esiintyi välilevyrappeumaa. Kaikilla nuorilla aikuisilla, joilla oli rappeumamuutoksia, ei kuitenkaan ollut oireita.

Lääketieteen lisensiaatti, terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti Jani Takatalo väittelee Oulun yliopistossa lauantaina 9.5.