Tällaista tietoa löytyy postiin lähtevistä reserviläiskirjeistä

Reserviläiskirjeen liitettä jaetaan reserviläisille kolmena erilaisena versiona. Kirjeen liitteestä selviää joko oma sodanajan sijoitus tietyssä tehtävässä, poikkeusoloissa omassa työtehtävässä jatkaminen tai reserviläisyys vailla yksilöityä tehtävää.

Kuva: Yle

Puolustusvoimat jakoi tänään tiedotusvälineille mallikappaleita toukokuussa postitettavista reserviläiskirjeistä. Niistä selviävät kirjeissä esille tulevat tarkat tiedot.

Kirjeen ensimmäinen sivu näyttää kaikille lähes samalta. Kansilehdellä (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan reserviläisille, että Puolustusvoimat tarkastaa ja päivittää asevelvollisuusrekisterin tietoja osana puolustusvoimauudistusta. Lisäksi selitetään, mitkä tekijät vaikuttavat reserviläisten erilaisiin tehtäviin.

Kansilehdellä myös pyydetään reserviläisiä tarkastamaan omat tietonsa nimeen, ammattiin ja osoitteeseen liittyen.

Liitteestä kolmea eri versiota

Reserviläiskirjeen mukana tulevasta liitteestä on kolmea erilaista versiota. Niissä reserviläiset jaetaan kolmeen ryhmään.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluville kerrotaan tarkka sodanajan sijoitus ja tehtävä. Näiden reserviläisten osalta Puolustusvoimat tarkastaa tehtävään määräyksiä jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

Toiseen ryhmään kuuluvat ovat varattu jatkamaan omissa työtehtävissään yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi myös kriisioloissa. Tähän sijoitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi kriisinhallintatehtävissä saatu kokemus tai siviilielämässä hankittu koulutus ja osaaminen, mikäli se on ollut aluetoimiston tiedossa.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat ovat reserviläisiä, joille ei ole yksilöityä tehtävää. Heitä tarvitaan Puolustusvoimien mukaan henkilötäydennyksiin ja uusien joukkojen perustamiseen

Puolustusvoimat aloittaa reserviläiskirjeiden postittamisen tänään maanantaina. Kirjeitä lähetetään 900 000 reserviläiselle porrastetusti toukokuun aikana. Viimeisetkin kirjeet ovat perillä kuun lopulla. Puolustusvoimat avasi kirjeitä varten myös oman nettisivuston (siirryt toiseen palveluun).