Lepsuksi arvostellun kaivoslain toimivuus arviointiin – Verotuloja kaivoskunnille?

Toimiiko kaivoslaki kuten on ajateltu, tästä työ- ja elinkeinoministeriö alkaa kerätä syksyllä tietoa. Arvioita kaivosalan toimivuudesta, lupaprosesseista ja lakiin kohdistuneesta kritiikistä kerätään muun muassa maanomistajajärjestöiltä ja niistä kunnista, joissa on kaivannaistoimintaa.

luonto
Kaivinkone lastaa louhetta kuorma-autoon avolouhoksessa.
Tänään kokoontuva ylimääräinen yhtiökokous päättää Talvivaaran omaisuuserien, kuten kalkkilaitoksen ja laboratorion myynnistä Sotkamon kaivoksen nykyiselle haltijalle Terrafamelle.Talvivaara

Kaivoslain seurantaselvitys alkaa heti alkusyksystä ja siinä tehdään kattava asianosaiskuuleminen, kertoo kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Asianosaisilla tarkoitetaan esimerkiksi niitä kuntia, joissa on kaivos- ja kaivannaistoimintaa, maanomistajia, luonnonsuojelijoita, metsästys-ja kalastusseuroja sekä kaivosluvan hakijoita, myös kullanhuuhtojia.

– Esimerkiksi ympäristö- ja luontonäkökulmat tulivat vasta nyt kaivoslakiin ja haluammekin nähdä, miten ne on koettu, selvittää kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen esimerkkinä arvioinnista.

– Tietoa haetaan myös lupamenettelyistä, kuulemisista ja asiantuntijalausunnoista, sanoo Aaltonen.

Tosin lupamenettelyistä ei ole kertynyt vielä pitkäaikaisia kokemuksia, koska uusi laki on ollut voimassa vasta muutaman vuoden ja lupaprosessit ovat pitkäaikaisia. Uuden lupamenettelyn aikana ei ole vielä ehditty avata uusia kaivoksia.

On mahdollista, että nykyistä lakia täydennetään selvityksestä saatavilla tiedoilla.

Paljon kritikkiä laista

Uusi kaivoslaki tuli voimaan 2011, viitisenkymmnetä vuotta edellisen lain jälkeen. Jo nyt lakia on moitittu monelta osin. Suomen valtausjärjestelmää on arvioitu maailman lepsuimmaksi, laki antaa kenelle tahansa mahdollisuuden vallata maa-alue mineraalien etsimiseen. Ulkomaiset kaivosjätit ovatkin vallanneet laajoja alueita odottamaan malmien mahdollista maailmanmarkkinahintojen nousua.

Arvostelua on myös herättänyt se, että maanomistaja saa kaivosvaltauksesta mitättömät korvaukset. Esimerkiksi MTK:n mukaan maanomistajalle tulisi maksaa osuus myös kaivostoiminnan tuotosta. Lisäksi kaivannaistoiminnan vaikutukset ympäristöön tulisi selvittää nykyistä laajemmin.

Myös Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan maanomistajien oikeudet pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon. Lisäksi kaivostoiminnasta tulisi myös maksaa veroa sille kunnalle, jonka alueella kaivos sijaitsee.

Luonnonsuojeluliitto on huolissaan kaivostoiminnan ulottamisesta luonnonsuojelualueille ja siitä, että lupatoiminta siirtyi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille, kun paras asiantuntemus on luonnonsuojelijoiden mielestä aluehallintovirastoissa.