Lappeenrannan iso päätös: Keskitetäänkö länsialueen palvelut suuryksiköihin vai remontoidaanko vanhoja rakennuksia?

Kaupunki kehoittaa asukkaita pohtimaan kumpi on tärkeämpää, palveluiden läheisyys vai hyvät palvelut.

Lappeenranta
Lappeen koulu
YLE

Lappeenrannan kaupunki päättää tänä vuonna, minkälainen julkisten rakennusten verkosto kaupungilla on tulevaisuudessa kaupungin länsialueella.

Alueen koulut, päiväkodit, nuorisotilat, liikuntapaikat ja muut julkiset rakennukset on pitkälti rakennettu 1970-luvulla ja osin 1980-luvulla. Monet rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa.

Kaupungin investointiohjelmassa on varauduttu uudistamaan alueen kouluja ja päiväkoteja. Käytännössä kysymys on siitä, rakennetaanko alueelle uusia suuryksiköitä, joihin palvelut keskitetään vai jatketaanko toimintaa vanhoissa rakennuksissa, joita remontoidaan.

Keskittämisvaihtoehdossa palveluja keskitettäisiin suurten koulujen yhteyteen. Nykyisiä pienempiä kouluja lakkautettaisiin.

Kaksi keskittämisvaihtoehtoa

Länsialueella on nykyään Skinnarilan, Lavolan, Kuusimäen, Lappeen ja Korkea-Ahon alakoulut sekä Sammonlahden yläkoulu.

Keskittämisessä yksi vaihtoehto on, että Sammonlahden koulun tuntumaan rakennetaan uusi päiväkoti ja koulu korvaamaan Skinnarilan ja Kuusimäen koulut sekä Skinnarilan päiväkodin.

Toinen vaihtoehto on, että Sammonlahden alueella olisi kaksi 1.-9. vuosiluokkien koulua, toinen Sammonlahden koulun yhteydessä ja toinen Lappeen koulussa.

Keskittämisen vaihtoehtona on nykyisten rakennusten korjaaminen.

Joka tapauksessa Lappeenrannan kaupunki aikoo säilyttää Uus-Lavolan ja Sammonlahden nykyiset päiväkodit. Kourulaan rakennetaan myös uusi nykyistä suurempi päiväkoti.

Virkamiehet keskittämisen kannalla

Kaupungin virkamiehet eivät suoraan sano omaa mielipidettään vaan odottavat kansalaiskeskustelua.

– Toivotaan, että kuntalaiset ottavat nyt kantaa siihen, että mitä he odottavat peruskoululta ja näiltä ratkaisuilta, Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg sanoo.

Näyttää kuitenkin selvältä, että kaupungin virkamiesjohto kannattaa keskittämistä.

– Meidän suosikkeja ovat sellaiset vaihtoehdot, jotka tarjoavat monipuolista opetusta ja monipuolista harrastustoimintaa, Willberg sanoo.

Käytännössä monipuolinen opetus- ja harrastustoiminta on mahdollista juuri suurissa yksiköissä.

Willberg kehottaa vanhempia myös pohtimaan kuinka suuri painoarvo on koulumatkan pituudella.

– Kaikissa vaihtoehdoissa, myös Sammonlahden vaihtoehdossa, koulumatkan pituus olisi korkeintaan 3 kilometriä, Willberg tähdentää.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvanmukaan Lappeenrannan kaupunginvaltuusto tekee linjauspäätöksen länsialueen palveluverkon uudistamisesta joulukuussa 2015.