Katsastusmiehen raju tilitys: "Hylkään autoja laatujärjestelmän pelossa"

Katsastusmies väittää alan laadunvalvonnan johtavan määräaikaiskatsastuksissa jopa aiheettomiin hylkäyksiin. Trafi puolustelee kehittämänsä laatujärjestelmää katsastusten oikeusturvan parantamisella. Maan suurin alan ketju painottaa, ettei uusi järjestelmä aiheuta rangaistuksia yksittäisille katsastusmiehille.

liikenne
Katsastusmies pitää lukulaitetta kädessään.
Veli-Pekka Hämäläinen / Yle

Katsastajien tekemä työ on joutunut erittäin tiukan suurennuslasin alle sen jälkeen, kun liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi viime kesänä uudet laatumittarit seuraamaan katsastusasemilla tehtyjä määräaikaiskatsastuksia. Laatumittarit pohjautuvat Trafin keräämiin hylkäämisprosentteihin, joita seurataan paitsi katsastajakohtaisesti myös vikakohtaisesti ja autojen iän mukaan.

Katsastusasemat ylläpitävät katsastajakohtaista vikatilastovertailua, jossa vertaillaan jokaisen katsastajan osakohtaista hylkäämistä eli mistä auton osasta hylkäävä katsastustulos annetaan. Hylkäämisprosenttia verrataan valtakunnan keskiarvoon. Jos tulos eroaa tästä, pitää katsastusaseman reagoida asiaan.

Yle Satakunnan haastattelema katsastusmies arvostelee jyrkästi Trafin laatujärjestelmiä. Hänen mukaansa Trafin laskemat odotusarvot autojen vioista eivät pidä paikkaansa. Etenkin vanhojen, yli 14-vuotiaiden, autojen kunto on katsastusmiehen mukaan parempi, mitä Trafi tilastossaan arvioi.

Katsastusmies kertoo, että hänen pitäisi yli 14-vuotiaista autoista hylätä noin 40 prosenttia, eikä luku vastaa todellisuutta hänen työssään.

– Niin on ilmoitettu, että jos ei päästä tavoitteisiin, niin valvontaa tehostetaan muilta osin. Kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että järjestelmä aiheuttaa paineita työntekoon, katsastusmies kertoo.

Alalla pitkään työskennellyt ja tuhansia katsastuksia vuodessa länsisuomalaisella katsastuskonttorilla tekevä ammattilainen myöntää hylänneensä autoja pelkästään sen vuoksi, että hänellä on ollut liian alhainen hylkäämisprosentti.

– Kyllä se ihan selvä on, että helpommin tulee tulkittua hylyn puolelle, vaikka vian jatkohoito voisi olla esimerkiksi korjauskehotus. Kun hylkyjä pitäisi saada, niin väkisinkin siinä koettaa kääntää vähän sinne päin, katsastusmies sanoo.

Asian arkaluonteisuudesta kertoo se, että katsastusmies ei halua esiintyä nimellään jutussa. Hän pelkää paitsi työpaikkansa myös oman katsastusasemansa puolesta.

Trafi kiistää – katsastus yhdenvertainen kaikkialla

Trafin osastopäällikkö Toni Pallaspuro ei pidä nykyjärjestelmää ongelmallisena. Hän kiistää, että laatujärjestelmällä voisi olla katsastusmiehen kuvailemia vaikutuksia yksittäiseen katsastustapahtumaan. Hän korostaa, että ehjän auton kuuluu läpäistä katsastus kaikkialla Suomessa.

– Sitähän tässä haetaan, että se katsastus olisi yhdenvertainen joka puolella Suomea. Palvelun pitäisi olla samantasoista riippumatta siitä, mihin katsastustoimipaikkaan autonsa vie, Pallaspuro sanoo.

Trafin tiedossa ei ole, että yksikään katsastusmies olisi joutunut hyllylle liian alhaisen hylkäysprosentin vuoksi. Tosin alhainen hylkäämisprosentti voi tuoda vaikeuksia koko katsastusasemalle.

– Se voi olla yksi tekijä, joka laukaisee valvontatoimenpiteiden tekemisen toimipaikalla, kertoo osastopäällikkö Toni Pallaspuro.

Hän kuitenkin korostaa, että valvonnan tarkoitus on parantaa katsastustoiminnan laatua ja tuoda yritykselle informaatiota toiminnan kehittämiseen.

Ongelmana harmaa alue

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksissa havaittavat viat ovat erittäin tarkoin määriteltyjä.

Alan yleinen tieto on kuitenkin se, että on olemassa niin kutsuttu harmaa alue, eli tilanteet, joissa katsastuksen suorittaja voi käyttää tulkintaa ja omaa harkintaansa. Harmaalla alueella eri katsastajien näkemykset vioista voivat vaihdella suurestikin, mikä antaa mahdollisuuden tulkintaan.

– Siellä on paljonkin sellaisia arvostelukohteita, joissa on vaihtoehtona hylkäys tai korjauskehotus, katsastusmies kertoo.

K1 Katsastus pitää uutta järjestelmää hyvänä

Suomen yksi suurimmista katsastusketjuista pitää nykyistä järjestelmää entistä parempana. K1-ketjun tekninen johtaja Timo Ojala muistuttaa, että katsastusasemien hylkäysprosentteja on vertailtu Suomessa jo pitkään. Uutta on se, että nyt myös autojen ikä otetaan huomioon. Tämä on Ojalan mukaan hyvä asia, sillä ennen hylkäysprosentteja verrattiin kaikkien autojen osalta.

– Tässä uudessa järjestelmässä verrataan ajoneuvoja siihen ikäluokkaan, missä se itsekin on. Näkisin, että järjestelmä on tältä osin järkeistynyt, Ojala sanoo.

Ojala ei näe mahdollisena sitä, että katsastusmies hylkäisi ajoneuvon sillä perusteella, mikä hylkäysprosentti katsastajalla on. K1-katsastusasema ei Ojalan mukaan rankaise millään tavalla katsastusmiestä, jos hän ei pääse odotusarvoisiin hylkäämisprosentteihin.

– Se on pelkkä työkalu. Muista ketjuista en osaa sanoa, mutta ainakin meillä on tiedossa se, ettei pelkästään vikatilastoista ole sanktioita jaettu, Ojala sanoo.