Jättihankkeen rahoitus nytkähti eteenpäin – Finnpulp julkaisi jo havainnekuvankin Kuopion sellutehtaasta

Finnpulp on saanut koottua rahoituksen Kuopion havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointia varten. Mukaan on lähtenyt kolme kotimaista sijoittajaa. Samalla yhtiö on nostanut hieman arviotaan tehtaan tuotantopasiteetista.

talous
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta sellutehtaasta.
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta Finnpulpin biotuotetehtaasta.Finnpulp Oy

Kuopion Sorsasaloon suunnitteilla oleva jättimäinen sellutehdashanke etenee suunnitellusti. Finnpulp-yhtiö on saanut ensimmäisellä rahoituskierroksella kolme uutta merkittävää kotimaista sijoittajaa, joista tulee myös yhtiön osaomistajia.

Finnpulpin mukaan sijoittajat edustavat kotimaista metsä- ja teollisuusosaamista. Ne sijoittavat hankkeeseen yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Ensimmäisenä julkisuuteen tullut sijoittaja on Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK. Se sijoittaa Finnpulpin osakepääomaan 500 000 euroa. MTK kertoo lähtevänsä hankkeeseen muun muassa koska se näkee mahdollisuuksia suomalaisessa metsäteollisuudessa ja uudet investoinnit tuovat Suomeen työtä.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan puumarkkinoilla on merkittävä puun ylitarjontatilanne, minkä takia uuteen tehtaaseen riittää puuta.

Finnpulp aloittaa ympäristövaikutusten arvioinnin välittömästi. Samalla tehdään myös yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa, joka ryhtyy valmistelemaan sellutehdashankkeen vaatimaa kaavoitusta. Finnpulpin toimitusjohtajan Martti Fredriksonin mukaan YVA-prosessille ja kaavoitukselle on varattu aikaa noin 1–1,5 vuotta. Sen aikana yhtiö suunnittelee seuraavan rahoituskierroksen.

– Ulkomaisten sijoittajien kannalta kriittistä on että ympäristöasiat ovat kunnossa. Sitä ennen ei ulkomaisia sijoittajia voi lähteä tavoittelemaan, toteaa Fredrikson.

Kuopion Sorsasaloon suunnitellun tehtaan kustannusarvio on 1,4 miljardia euroa. Tehtaan havusellun tuotantokapasiteetti tulee olemaan 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Arviota tuotantomäärästä on nostettu hieman alkuperäisestä, aiemmin se oli 1,1 miljoonaa tonnia.

Lisäksi tehdas tuottaa mäntyöljyä ja muita biotuotteita. Tehtaaseen tulee myös suuri voimalaitos, josta toimitetaan valtakunnan verkkoon biosähköä noin yksi terawattitunti eli miljoona megawattituntia. Fredriksonin mukaan tämä biosähkön määrä lisää koko Suomen bioenergian määrää viidellä prosentilla.