Teknologiateollisuus hoputtaa Viron veromallia Suomeen

Teknologiateollisuus on laskenut, että Virossa käytössä oleva yritysveromalli heijastuisi nopeasti yritysten intoon investoida ja työllistää. Viron mallissa yritys voi pitää voittovaransa verottomana itsellään, jos voittoa ei makseta osinkoina ulos omistajille.

talous
Työntekijä laskee rahaa virolaisen kaupan kassalla.
Virolaisten palkkakehityksessä näkyy muun muassa parantunut taloustilanne monissa yrityksissä ja se, että virolaisille riittää enemmän työtunteja.Valda Kalnina / EPA

Teknologiateollisuus ja Suomen Yrittäjät ovat yhteistuumin laatineet aloitteen, että Suomessa tehtäisiin selvitys Viron yritysveromallin käyttöönotosta. Vaatimusta perustellaan sillä, että yritysten investoinnit ovat kääntyneet laskuun viime vuosina eikä suunta näytä kääntyvän.

- Me näemme, että kerryttämällä tällaisella uudella verojärjestelmällä lisää pääomia [yrityksiin], niin tämä investointikehitys lähtisi käyntiin. Erittäin tärkeä kasvun kannalta, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Järjestöt ehdottavat, että selvitys tehtäisiin nykyistä 26 – 28 prosentin pääomaveroasteella, joka on selvästi nykyistä matalampi. Virossa kokonaisveroaste on 20 prosenttia. Järjestöille sopisi sekin, että uusi veromalli olisi käytössä Suomessa jo ensi vuonna.

Teknologiateollisuuden omien laskelmien mukaan Viron malli kasvattaisi noin kahdella miljardilla eurolla yritysten mahdollisuuksia investoida heti ensimmäisenä vuonna. Muutaman vuoden kuluessa investoinnit toisivat mukanaan tuhansia uusia työpaikkoja.

- Investoinnit jollain viiveellä vaikuttavat työpaikkojen määrään, ja sitä kautta uusia verotuloja tulee henkilöverotuksen kautta, kuvaa Jorma Turunen veromallin etuja.

Viron mallin soveltuvuutta suomalaiseen verotusperinteeseen on myös arvosteltu. Teknologiateollisuus ja Suomen Yrittäjät pitävät kriittisiä arvioita enemmän mielipiteinä kuin huolellisina selvityksinä aiheesta.

Järjestöt myöntävät, että Viron malli ei sovi Suomeen sellaisenaan, vaan se täytyy räätälöidä täkäläisiin oloihin.