Palliatiivisen hoidon yksikkö avattu Joensuussa – auttaa parantumattomasti sairasta elämään oireiden kanssa

Osastonylilääkäri Minna Kiljusen mukaan tavoitteena on, että potilas voisi vaikeasta sairaudesta huolimatta viettää aktiivista ja vähäoireista elämää. Alkuvaiheessa yksikössä hoidetaan parantumatonta syöpää sairastavia potilaita.

Kuva: Matti Asikainen / Yle

Parantumattomasti sairaille tarkoitettu palliatiivisen hoidon yksikkö on aloittanut Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa. Yksikkö hoitaa potilaita, joiden sairaus ei ole parannettavissa, mutta jotka tarvitsevat moniammatillista hoitoa vaikean sairauden oireiden lievittämiseksi.

Osastonylilääkäri Minna Kiljusen mukaan tavoitteena on, että potilas voisi vaikeasta sairaudesta huolimatta viettää aktiivista ja vähäoireista elämää. Alkuvaiheessa yksikössä hoidetaan parantumatonta syöpää sairastavia potilaita.

Sana palliatiivinen tulee latinasta ja kuvaa Minna Kiljusen mukaan hoitotilannetta.

– Latinan sana palliatus tarkoittaa viittaan peitettyä. Se kuvaa oikein hyvin palliatiivisen hoidon filosofiaa. Siinä otetaan potilas ja hänen perheensä ikään kuin viitan alle, kokonaisvaltaisen hoidon piiriin.

– Palliatiivisen hoidon piiriin kuuluvat periaatteessa kaikki ne joilla on parantumaton sairaus, joka aiheuttaa oireita, kärsimystä ja elämänlaadun huononemista. Toiminnan alkuvaiheessa olemme ottaneet tänne potilaaksi parantumatonta syöpää sairastavia. Jatkossa arvioimme sitten, voimmeko laajentaa toimintaa muihinkin sairauksiin.

Toimintaa laajalla alueella

Yksikkö sijaitsee Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Tikkamäellä Joensuussa. Henkilökuntaa on itse yksikössä kaksi, samanaikaisesti yksikön käytössä ovat koko keskussairaalan resurssit. Myös itse toiminta ulottuu keskussairaalaa laajemmalle.

– Olemme luoneet koko maakunnan kattavan asiantuntijaverkoston perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Meillä on tietyt ihmiset siellä kunnissa ja täällä erikoissairaanhoidon yksiköissä jotka ovat tavallaan vihkiytyneet asioihin.

– Tätä sivuaa pioneerihanke, jossa yhdessä ensihoidon kanssa pyrimme auttamaan potilaita jotka ovat halunneet kotisaattohoitoon.

– Kantakaupungin ulkopuolella ei välttämättä ole virka-ajan ulkopuolella kotisairaanhoidon palveluja. Normaalitilanteessa potilas joutuisi hakeutumaan päivystyspoliklinikalle.

– Nyt meillä on mahdollisuus ottaa ensihoito tukemaan näiden potilaiden hoitoa. Tavoitteena on, että potilasta voitaisiin hoitaa siellä kotona ilman että häntä kuljetellaan pitkin maakuntaa.

– Ensihoidon mukaan ottaminen tähän hoitorinkiin lisää sekä potilaan, että läheisten turvallisuuden tunnetta. Tiedetään, että hätätilanteessa apua on saatavissa kotiinkin, summaa Kiljunen.