Vaaranlammen virkistysalue valmis kesäkuussa

Vaaranlammen virkistyspaikka Rovaniemellä saadaan juhannukseen mennessä takaisin käyttöön. Korkalovaarassa sijaitseva Vaaranlampi on talven aikana ruopattu ja nyt sen rantoja suojataan murskekivellä.

ruoppaus

Lammen ympärille rakennetaan sora- ja kivituhkapintainen puistokäytävä, joka korvaa entiset pitkospuut.

Maa-aineksella halutaan lisätä rantapolun ja levähdyspaikkojen käyttöikää, sanoo Rovaniemen kaupungin metsätalousinsinööri Olli Peuraniemi.