Kotkan Kantasataman jättihanke poliitikkojen käsittelyyn

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa ensi viikolla eteensä muun muassa kaupungin ja Kantasataman kehittämisestä vastaavan yhtiön välisen maankäyttösopimuksen. Sopimus määrittelee muun muassa kustannusten jaon.

Steveco
Havainnekuva Kotkan Kantasataman kehittämissuunnitelmista
Kotkan Kantasatamaan kaavaillun ostoskeskuksen on määrä avata ovensa syksyllä 2019.AHR Architects

Kotkan valtaisa Kantasataman kehittämishanke on tulossa poliitikkojen käsittelyyn.

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa ensi viikolla eteensä muun muassa kaupungin ja Kantasataman kehittämisestä vastaavan yhtiön välisen maankäyttösopimuksen. Sopimus määrittelee muun muassa hankkeen aikataulun ja kustannusten jaon.

Lautakunnalle esitellään myös laskelmia Kantasataman rakentamisen taloudellisista vaikutuksista. Hankkeesta tulisi kaupungille kuluja muun muassa kunnallistekniikan ja katujen rakentamisesta. Tuloja Kotka saisi kasvaneista kiinteistöverotuloista ja tonttivuokrista. Myös Kantasatamaan mahdollisesti tulevat 700 työpaikkaa toisivat verotuloja kaupungille.

Kaupunki on neuvotellut jo pitkään Stevecon kanssa Kantasatamaan liittyvistä tontti- ja rakennuskaupoista. Kaupunki on ostamassa Stevecolta satamasta konekorjaamon ja varastohallin 845 000 eurolla. Stevecon hallitus on jo hyväksynyt myynnin.

Steveco puolestaan harkitsee Ruukinkadulla sijaitsevan trukkihallin tontin ostamista kaupungilta vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Steveco saisi samassa yhteydessä lisää rakennusoikeutta omistamalleen tontille Vuorikadulle.

Kantasataman alueelle suunnitellaan mm. outlet-kaupan keskusta, hotellia ja asuntoja.