EU haluaa digitaaliset yhteismarkkinat – asuinmaa ei enää vaikuttaisi verkkokaupassa

Nykyisin vain 15 prosenttia EU-maiden kansalaisista ostaa verkossa toisesta unionimaasta ja vain 7 prosenttia pienistä yrityksistä myy rajan yli.

Ulkomaat

EU-komissio on julkistanut suunnitelman digitaalisten yhteismarkkinoiden luomiseksi unionin alueelle. Tavoitteena on, että unionin asukkaat voisivat käyttää verkkokauppoja ja muita digitaalisia palveluja riippumatta siitä, missä EU-maassa asuvat.

Suunnitelman kolme keskeistä pilaria ovat komission mukaan kuluttajien ja yritysten parempi pääsy digitaalisten tuotteiden ja palvelujen pariin koko Euroopassa, oikeiden olosuhteiden luominen digitaalisten verkostojen ja palvelujen kukoistamiselle sekä digitaalisen talouden kasvupotentiaalin maksimaalinen hyödyntäminen.

Komissio on tehnyt 16 ehdotusta tavoitteiden saavuttamiseksi. Joukossa on muun muassa verkkokauppaa koskevien EU-sopimusten ja kuluttajansuojan harmonisoiminen, tekijänoikeussäännösten erojen supistaminen sekä pakettien kuljetuksen tekeminen entistä tehokkaammaksi ja edullisemmaksi.

Komissio haluaa myös kieltää käytännön, jossa verkkomyyjät estävät kuluttajien pääsyn sivulle näiden olinpaikan perusteella tai ohjaavat heidät paikalliseen verkkokauppaan, jossa hinnat ovat erit.

Unioni myös käynnistää unionin e-kauppasektoria koskevan kartellitutkimuksen mahdollisten kilpailuvääristymien havaitsemiseksi.

Unioni uskoo, että täysin toimiva digitaalinen yhteismarkkina voisi tuoda talouteen vuosittain 415 miljardia euroa ja luoda satoja tuhansia uusia työpaikkoja. Nykyisin vain 15 prosenttia EU-maiden kansalaisista ostaa verkossa toisesta unionimaasta ja vain 7 prosenttia pienistä yrityksistä myy rajan yli.

Euroopan kuluttajajärjestö kiittää kunnianhimoista strategiaa, mutta sanoo sen menestyksen riippuvan kilpailun lisäämisestä ja kuluttajien suojelemisesta.

Lähteet: AFP, Reuters, Yle Uutiset