Oikeuskanslerilta tukkapöllyä Lahdelle – Launeen koulun sisäilmaongelmiin ei puututtu tarpeeksi nopeasti

Lahti on saanut oikeuskanslerilta huomautuksen Launeen koulun sisäilmaongelmien hoidosta. Moitittavaa löytyi paitsi hitaasta puuttumisesta sisäilmaongelmiin myös huonosta tiedottamisesta ja asiakirjojen pimittämisestä.

Kotimaa
Launeen koulu homeongelma.
Juha-Petri Koponen / Yle

Oikeuskansleri on antanut Lahdelle huomautuksen Launeen koulun sisäilmaongelmien hoidosta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan kaupunki ei ole tarttunut riittävän ripeästi Launeen koulun sisäilmaongelmiin.

Moitittavaa löytyi myös siitä, miten Lahti oli soveltanut asiakirjojen julkisuutta.

Ratkaisussaan oikeuskansleri muistuttaa, että kaupungilla oli velvollisuus huolehtia työntekijöiden ja oppilaiden turvallisesta työympäristöstä. Näin ollen Lahden olisi pitänyt toimia niin, että oppilaat eivät enää altistu terveyshaittaa aiheuttaville sisäilman epäpuhtauksille.

Oikeuskansleri huomauttaakin, että oireilevilla oppilailla ei ole ollut esimerkiksi sairauslomilla mahdollisuutta säädellä oleskelua koulun tiloissa päinvastoin kuin henkilökunnalla.

Oppilaan vanhempi kanteli oikeuskanslerille

Lahden kaupungin toimintaa oikeuskansleri pitää samalla julkisuuslain vastaisena, kun Tilakeskus ei antanut sisäilmaongelmiin liittyneitä asiakirjoja niitä pyytäneillä. Asiakirjoja Tilakeskus oli pimittänyt vuosien ajan.

Huomautuksen Lahti sai, koska asiakirjapyynnön esittäneeltä henkilöltä ei kysytty, haluaako hän asiasta kirjallisen päätöksen. Lisäksi kaupungin olisi pitänyt tiedottaa tehokkaammin koulun sisäilmaongelmista.

Kantelun oikeuskanslerille teki syksyllä 2013 yksi koulun oppilaiden vanhemmista. Kantelussa hän arvosteli Lahtea muun muassa siitä, että kaupunki ei ollut ryhtynyt riittäviin toimiin Launeen koulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Oikeuskansleri ei ota kantaa koulun korjaamiseen tai purkamiseen

Oikeuskanslerin päätöksessä kiinnitetään huomiota myös siihen, että Lahden selvityksestä ei ilmene, milloin ensimmäiset epäilyt sisäilman terveyshaitoista tulivat opetusviranomaisten tietoon.

Koulu asetettiin osittaiseen käyttökieltoon kaksi vuotta sitten, mutta korjaustöitä sisäilman takia oli tehty jo vuosina 2007–2008.

Huomautusta koskevassa ratkaisussa korostetaan, että oikeuskansleri ei ota kantaa koulurakennuksen korjaamiseen tai purkamiseen.