Peltohiiren loukuttaminen maksaa 67 euroa – laulujoutsenen hintalappu halpenee?

Rauhoitettuja lajien häiritseminen, pyydystäminen tai tappaminen voi tulla kalliiksi. Jos vaikkapa kesämökillä loukkuun eksyy peltohiiri, siitä joutuu maksamaan 67 euroa sakkoa. Esimerkiksi laulujoutsenen arvon uskotaan halpenevan, koska kanta on kasvanut. Ympäristöministeriö päivittää parhaillaan rauhoitettujen lajien hintalappuja.

Kotimaa
Laulujoutsenet
Katse oikeaan... päin!Kalevi Keskinarkaus

Suomen luonnossa vipeltää, lentää, mönkii ja matelee joukko eläimiä, jotka ovat rauhoitettuja. Niitä ei saa millään tavalla tahallaan häiritä. Niitä ei myöskään saa pyydystää tai tappaa. Rauhoittamisen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, kertoo ylitarkastaja Matti Osara ympäristöministeriöstä.

Jokaiselle rauhoitetulle lajille on ympäristöministeriössä määritelty ohjeellinen euromääräinen arvo (siirryt toiseen palveluun).

– Siinä on tarkoituksena määrittää korvaus, joka voidaan määrittää sillä perusteella, kuinka paljon lajin säilyttämisen eteen on tehty töitä. Tällä hinnalla sitten on tarkoituksena nostaa sitä kynnystä, jos joku harkitsee tahallista eläimen hävittämistä, Matti Osara valottaa.

Ohjeellisten arvojen listalla esimerkiksi saimaannorpan arvoksi on määritelty 9 755 euroa, liito-oravan 1 009, siilin 101, laulujoutsenen 2 018, kottaraisen 84 ja peltohiiren 67 euroa.

– Meillä on siihen tietty laskentamalli olemassa, joka hakee kullekin lajille uusiutumiskyvyn kerrointa. Mitä uhanalaisempi ja mitä isompi eläin, ja mitä pienempi lajin kanta on, sitä suuremmaksi uusiutumiskyvyn kerroin tulee, ylitarkastaja Matti Osara kertoo.

Rikkomuksille kertyy hintaa

Ohjeellisten arvojen lista otetaan esille silloin, kun joku rauhoitusmääräyksiä rikkoo.

Kun niitä tahallisesti rikotaan, niin se johtaa tämmöiseen luonnonsuojelurikkomuksen tai -rikoksen tutkintaan.

Matti Osara

– Kun niitä tahallisesti rikotaan, niin se johtaa luonnonsuojelurikkomuksen tai -rikoksen tutkintaan. Käräjäoikeus tekee päätöksen ja voi määrätä tekijälle sakot, ehkä jotain menettämisseuraamuksia. Lisäksi joutuu maksamaan tämän lajin ohjeellisen arvon. Siitä tulee melkomoinen summa sitten lajista riippuen, Matti Osara laskeskelee.

– Siili on yksi sellainen laji, jota pikkupojat saattaa ymmärtämättömyyksissään kiusata. On ollut sellainenkin tapaus, että sellainen on tapettu. Kyllä se poliisitutkintaan meni. Sakot ja korvaussumman pojat joutuivat kaivamaan pussistaan - tai isän pussista, Matti Osara muistelee.

Uudet ohjeelliset hinnat työn alla

Nykyinen rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisten arvojen lista on vuodelta 2002. Se on parhaillaan päivittämisen alla ympäristöministeriössä.

– Uusi uhanalaisten lajien arviointi tuli vuonna 2010 ja luonnonsuojeluasetus uusittiin 2013. Lisäksi Suomi on tehnyt komissiolle raportin luontodirektiivin ja lintudirektiivin toimeenpanosta, jossa on käyty läpi kaikki lajit. Meillä on siis valtavasti uutta tietoa. Meidän täytyy nyt laskea joka ikiselle lajille uudet arvot, ylitarkastaja Matti Osara kertoo.

Näillä näkymin uusi lista valmistuu syksyllä 2015. Se tiedetään jo nyt, että muutoksia arvoihin on tulossa, suuntaan ja toiseen.

Meidän täytyy nyt laskea joka ikiselle lajille uudet arvot.

Matti Osara

– Kannan koossa on joillakin lajeilla selvää taantumaa, mutta sitten myös runsastumista, joka vaikuttaa tähän arvoon. Meidän täytyy huomioida myös indeksikorotus eli perushinta nousee indeksin mukaisesti.

Esimerkkinä Osara nostaa esille laulujoutsenen.

– Sen pesivän kannan suuruus varmaan vähintäänkin kaksinkertaistunut. Todennäköistä on, että kannan koko pienentää ohjeellista arvoa jonkin verran, Osara arvelee.