Markku Jokisipilä: Maakuntien kannalta paras mahdollinen hallituskokoonpano

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja arvioi, ettei kokoomus asetu poikkiteloin maakuntien vallan vahvistamiselle. Jokisipilä perustaa arvionsa vastauksiin, jotka puolueet antoivat Juha Sipilän 15 kysymykseen.

politiikka
Markku Jokisipilä
Markku JokisipiläYle

Perjantaina käynnistyvien hallitusneuvottelujen pohjana on vastaukset Sipilän hallitustunnusteluissa esittämään 15 kysymykseen.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan, professori Markku Jokisipilän mielestä niistä on vedettävissä aika selkeitä johtopäätöksiä seuraavalla hallituskaudelle.

– Aluerakenteen osalta keskusta ja perussuomalaiset näyttäisivän löytävän helposti yhteisen näkemyksen aluerakenteesta. Keskusta hahmotteli varsin pitkälle työnjakoa aluetason ja kuntien välillä sekä korosti keskushallinnon vallan siirtämistä alueille. Perussuomalaiset sanoivat, että tämä käy heille hyvin.

– Kokoomus on toteutuneessa politiikassa tunnettu keskittämisestä, mutta heidän vastauspatterista käy ilmi, että he ovat avoimia erilaisten alueratkaisujen suhteen. He eivät tee asiasta kynnyskysymystä, Jokisipilä arvioi.

Kuntien määrä tuskin paljoa vähenee

Hän pohtii, että ruuhka-Suomen ulkopuolisten alueiden kannalta tulos "paras saavutettavissa oleva nykyisellä puoluekattauksella".

– Hallituksen kaksi suurinta puoluetta ilmoittavat ohjelmatasolla tavoitteekseen koko maan asuttuna pitämisen ja julkisen palveluverkoston ylläpitämisen laajalla alueella ja hajautetusti. En pidä kovin todennäköisenä, että meillä olisi esimerkiksi kuntia neljän vuoden päästä merkittävästi vähemmän kuin nyt.

Puolueiden vastauksista nousee Jokisipilän mukaan selvästi esiin myös maatalouden aseman turvaaminen ja kotimaisen ruokatuotannon roolin korostaminen.