Sosiaali- ja potilasasiamies: Lastensuojeluun pääsee vasta jos lapsen kehitys on vaarassa

Kuopion kaupungin sosiaali- ja potilasasiamies pitää lastensuojelun tilannetta kestämättömänä. Vuosiraportissa todetaan, että työntekijöitä on liian vähän eivätkä he ehdi paneutua perheiden tilanteeseen.

Potilasasiamies
Lapsen käsi aikuisen kädessä.
Erkki Suonio / Yle

Kuopion kaupungin sosiaali- ja potilasasiamies arvostelee kovin sanoin lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun tilannetta. Kuopion kaupunginhallitukselle tehdyssä vuosiyhteenvedossa todetaan, että lapsen kasvun ja kehityksen pitää vaarantua ennen kuin lapsi pääsee lastensuojelun työskentelyn piiriin.

Ilman lastensuojelun asiakkuutta on hankalaa saada työntekijää arvioimaan perheen tilannetta ja tuen tarvetta. Raportin mukaan työntekijöiltä puuttuu aikaa paneutua perheiden ja lasten tilanteeseen, eikä lastensuojelun asiakasmäärä työntekijää kohden ole järkevä asiakkaan, työntekijän tai talouden näkökulmasta.

Kun avun tarvetta ei saada arvioitua, ovat sekä perhe että sosiaalityöntekijät heikoilla, mikä vaikeuttaa oikean ja oikea-aikaisen avun saantia.

Sosiaali- ja potilasasiamies käsittelee Kuopion lisäksi useiden lähikuntien asiakkaiden asioita. Kuopiossa ja sen lähikunnissa tehtiin 3 130 lastensuojeluilmoitusta vuonna 2014. Kaikkia selvityksiä ei pystytty tekemään määräajassa.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportin mukaan lastensuojeluin avohuollossa asiakasmäärä työntekijää kohden on kaikkiin suosituksiin nähden liian suuri.

Raportissa arvostellaan myös toimeentulotuen käsittelyaikojen jatkunutta pitkittymistä. Kuopiolla on ollut jo pitkään vaikeuksia saada toimeentulotuen käsittelyajat pysymään lain vaatimassa seitsemässä arkivuorokaudessa.

Sosiaaliasiamies on saanut lukuisia yhteydenottoja toimeentulotuen käsittelyajoista. Toimeentulotuesta on tehty myös runsaasti oikaisuvaatimuksia, yli 250 kappaletta. Raportissa todetaan, että Kuopio käyttää toimeentulotuen määrärahoista 1,9 prosenttia ehkäisevään toimeentulotukeen. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 3,3 prosenttia.