Kaasuyhtiö Woikosken uuden voimalaitosyksikön rakentaminen saa luvan – kaloille avautumassa kulkutie ensi kertaa sataan vuoteen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan kaasuyhtiö Woikosken hankkeelle Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla.

luonto
Woikosken tehdas Mäntyharjussa.
Yle / Antti Kolppo

Kaasuyhtiö Woikoski on saanut luvan uudelle voimalaitosyksikölle ja kalatielle. Voikosken länsirannalla Mäntyharjun ja Koivolan rajalla on vuonna 1917 rakennettu vesivoimalaitos.

Itärannalle rakennetaan uusi voimalaitosyksikkö, joka pääosin korvaa vanhan laitoksen. Luvan mukaan uusi voimalaitosyksikkö saa olla rakennusvirtaamaltaan 40 kuutiometriä sekunnissa.

Samalla rakennetaan uusi kalatie Vuohijärvestä kosken yläpuolelle ja takaisin. Kalatiehen on määrätty ohjattavaksi kesäaikaan vettä 0,5 kuutiometriä sekunnissa ja 0,4 kuutiometriä sekunnissa. Talviaikainen juoksutus mahdollistaa kalatien toimimisen myös lohikalojen lisääntymisympäristönä.

Voimalaitoksen pato on aiemmin estänyt kaloja kulkemasta koskessa.

Lupapäätöksessä määritellään myös velvoite yläpuolisen vesistön pinnankorkeuksien tarkkailusta sekä kalatien toimivuuden tarkkailusta.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus