1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Varhain kävelevä on vanhanakin vireä

Tekeillä olevan väitöstutkimuksen mukaan ikä, jolloin vauva lähtee liikkeelle, ennustaa vanhuuden kognitiivista suorituskykyä, kuten muistia, tarkkaavaisuutta ja ajattelua.

Äiti ja yksivuotiaat kaksospojat neuvolassa. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Tekeillä olevan väitöstutkimuksen mukaan kävelemisen varhain oppineet suoriutuvat paremmin myös varhaisen vanhuuden tiedollisista toiminnoista.

Varhainen motoristen taitojen omaksuminen saattaa olla yhteydessä paremman kognitiivisen reservikapasiteetin muotoutumiseen.

Tutkija Taina Poranen-Clark

Varhaislapsuuden hidas motorinen kehitys puolestaan ennustaa kognitiivista heikentymistä vanhuudessa.

Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava Taina Poranen-Clarkin mukaan varhaislapsuudessa on ajanjakso, jolloin tapahtuu nopeaa motorista ja psyykkistä kehitystä.

– Aivot kehittyvät ja muokkaantuvat uusia motorisia taitoja omaksuttaessa. Varhainen motoristen taitojen omaksuminen saattaa olla yhteydessä paremman kognitiivisen reservikapasiteetin muotoutumiseen, mikä näkyy vuosikymmentenkin kuluttua, hän sanoo.

Tärkeitä taitoja arjessa

Tutkimuksessa vuosina 1934–44 syntyneet osallistuivat 64-vuotiaina tietokoneella tehtyyn testiin, joka mittasi reaktionopeutta, työmuistia, tarkkaavaisuutta ja oppimiskykyä – eli taitoja, jotka ovat tärkeitä arjen päivittäisistä toiminnoista selviämisessä.

Lähes kolmanneksella kokeeseen osallistuneista oli neuvolakortissa tieto kävelemään oppimisiästä.

Tutkimuksessa otettiin huomioon tutkittavien sosio-ekonominen tausta eli muun muassa ammatti ja koulutustaso. Aikaisempien tutkimusten mukaan taustan tiedetään olevan yhteydessä vanhuuden kognition tasoon.

Siitäkin huolimatta tulokset osoittivat yhteyttä kävelemään oppimisiän ja varhaisen vanhuuden tiedollisen kyvykkyyden välillä.

Tutkimus liittyy Poranen-Clarkin väitöskirjatutkimukseen aiheesta Varhaisen kehityksen ja fyysinen aktiivisuuden yhteys fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn vanhuudessa.

Tutkimus on julkaistu AGE-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).