Pohjoiseen Keski-Suomeen tavoitellaan yrittäjyyden kokeilualuetta

Kesk-Suomen maakuntavaltuusto esittää työ- ja elinkeinoministeriölle Saarijärven-Viitasaaren seutukuntaa työllisyyden ja yrittäjyyden kokeilualueeksi. Perusteluna on seutukunnan halu ratkaista vaikea työllisyystilanne.

Saarijärven–Viitasaaren seutukunta

Keinona ratkaista vaikea työllisyystilanne Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla on ennakoiva työllisyydenhoito, jossa painotetaan yrittäjyyttä.

Se tarkoittaa uusien, kustannustehokkaiden toimintamallien kokeilua työpaikkojen luomisessa ja yrittäjyyden kehittämisessä sekä entistä joustavampia ja räätälöidympiä ratkaisuja.

Myös oppisopimuskoulutuksen toimivuuden parantamista ja käytön lisäämistä pidetään seutukunnalla keskeisenä.

Fenestran konkurssi nosti Viitasaaren ja Pihtiputaan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi, status on voimassa vuoteen 2016, joten niissä saataisiin yritysten tavallista korkeampi tukiprosentti takautuvasti käyttöön.

Maakuntavaltuusto esittääkin, että vuoden 2016 jälkeen koko Saarijärven-Viitasaaren seutu tulisi palauttaa parhaan yritystuen piiriin. Seutukunnan 20 prosentin työttömyysaste on seutukuntien viidenneksi korkein koko maassa – toisaalta pitkäaikaistyöttömien osuus on maakunnan keskiarvoa pienempi.

Maakuntavaltuusto on huolissaan kuntien kyvystä hoitaa työllisyyttä, sillä valtionosuusleikkauksissa seudun kunnat menettävät noin 4,6 miljoonaa euroa eli 146 asukasta kohden. Samalla myös työmarkkinatuen korvausmäärät tulevat kasvamaan merkittävästi tänä vuonna.