1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tieverkot

Ely-keskus: Nelostie Oulun ja Kemin välillä on kunnostettava

Nelostie on korjattava Oulun kohdalla sekä Oulun ja Kemin välillä seuraavan neljän vuoden aikana. Näin vaatii Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun teiden kunnostukseen tarvittaisiin lisää rahaa noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuva: Yle

Nelostien kunnostaminen Oulun kohdalla sekä Oulun ja Kemin välillä on käynnistettävä tulevan hallituskauden aikana. Näin vaaditaan Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa. Suunnitelman mukaan kyseinen tieosuus on tärkeä koko Pohjois-Suomen kannalta. Ely-keskus muistuttaa, että kaikilla mittareilla mitattuna tieosuus on kiistattomasti nelostien kuormitetuin ja ongelmallisin väli.

Suunnitelmassa muistutetaan, että Suomi on sitoutunut niin sanotun Botnian käytävän kuntoon saattamiseen vuoteen 2030 mennessä. Liikenneväylä on osa Euroopan liikennejärjestelmän ydinverkkoa. Nelostie on puolestaan osa kyseistä verkostoa.

Lisärahan tarve 10 miljoonaa euroa

Lisärahoitustarve Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun perusväylänpitoon on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Ely-keskus on huolissaan teiden kunnosta, sillä tiestön ylläpidosta on jouduttu nyt tinkimään erityisesti alempiluokkaisella tieverkolla. Tieverkon kunnolla on merkittävä vaikutus elinkeinoelämän kilpailukykyyn, alueiden kehittymiseen ja työllisyyteen sekä ihmisten arkipäivän liikkumiseen, muistuttaa ely-keskus.

Kaksi suurta tiehanketta käynnistymässä

Vuoteen 2019 mennessä käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla kaksi suurta tiehanketta: Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit valtatiellä 8 ja valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani-Vartius.

Hailuodon vuonna 1968 käynnistyneen lauttaliikenteen korvaamista kiinteällä yhteydellä on selvitty monta kertaa. Ratkaisua ei ole syntynyt muun muassa ympäristösyistä. Lauttayhteys on todettu erittäin kalliiksi ja ely-keskuksen mukaan siltayhteys olisi taloudellisesti kannattava ratkaisu. Keskus muistuttaa, että nyt suunnittelu, ympäristöselvitykset ja kaavoitus ovat niin pitkällä, että hankkeen toteuttamiseen voidaan jo ottaa kantaa.