Pioneeritutkimus tuulivoimasta: Asukkailla syvä epäluottamus voimayhtiöön ja virkamiehiin

Tuulivoimaloiden äänet koetaan häiritsevänä, vaikka niiden aiheuttama melu pysyy ohjearvojen sisällä. Porin Peittoossa on kartoitettu asukkaiden kokemuksia tuulivoimapuistoista ensimmäistä kertaa Suomessa. Tutkimuksesta käy ilmi myös asukkaiden luottamuspula tuulivoimarakentajin ja virkamiehiin.

Kotimaa
Kolme tuulvivoimalaa pellon takana metsässä.
Yle / Jari Pelkonen

Asukkaiden kokemuksia tuulivoimapuistoista on kartoitettu ensimmäistä kertaa Suomessa. Työterveyslaitoksen kyselytutkimus tehtiin Porin Peittoon tuulivoimapuiston läheisyydessä asuville. Tutkimukseen kutsuttiin 107 taloutta ja siihen saatiin 67 vastausta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet taloudet sijaitsivat alle kahden kilometrin säteellä tuulipuistosta.

Kyselyn mukaan lähes kaikki asukkaat kokevat syvää epäluottamusta niin virkamiehiin kuin alueen muihinkin yrityksiin ja tuulivoimatuottajaan.

– Asukkaat kokivat voineensa vaikuttaa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin vain vähän. Voi olla, että tällä on yhteys siihen, miten tuulivoimaloista ajatellaan, kertoo tutkija Valtteri Hongisto työterveyslaitokselta.

Tuulipuiston omistajayhtiön Tuuliwatin mukaan luottamuspulaa on jo yritetty korjata.

– Aiomme osallistua alueen kehittämiseen ja toimintaan siellä. Olemme esimerkiksi muuttaneet lentoestevalot vilkkuvista jatkuvatoimisiksi. Muutos maksoi meille 250 000 euroa, toteaa toimitusjohtaja Jari Suominen.

Joka kolmas kokee meluhaittoja

Tutkimuksessa selvitettiin myös asukkaiden kokemia meluhaittoja alueella.

Reilu vuosi sitten valmistuneen Peittoon tuulivoimalaitoksen äänet koetaan häiritsevänä, vaikka tutkimustulosten mukaan melu pysyy ohjearvojen sisällä. Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas alueen asukkaista kokee tuulivoimaloiden melun häiritsevänä ulkona ja joka viides sisätiloissa.

Konsulttiyritys Pöyryn johtava ääniasiantuntija Carlo Di Napolin mukaan tulokset vastasivat hyvin ennalta mallinnettuja arvoja.

– Melutasot Peittoossa näyttäisivät olevan nykyisten ohjearvojen mukaisia. Tässä testattiin ympäristöministeriön uusien ohjeiden toimivuutta ja ne todettiin verrattain toimiviksi.